một quả bóng có khối lượng 500g

Câu hỏi:

18/06/2019 118,735

Chọn đáp án C

Bạn đang xem: một quả bóng có khối lượng 500g

Theo quyết định luật II Niu - tơn:

Một trái khoáy bóng đem lượng 500g đang được phía trên mặt mày khu đất thì bị đá tự một lực 200N (ảnh 1)

Thời gian dối bóng xúc tiếp với cẳng bàn chân là thời hạn bóng được truyền vận tốc. Vậy véc tơ vận tốc tức thời của bóng Lúc cất cánh chuồn là:

v = v0 + at = 0 + 400.0,02 = 8 (m/s)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực F truyền mang đến vật lượng m1 vận tốc 2m/s2 truyền mang đến vật lượng m2 vận tốc 6m/s2. Lực F tiếp tục truyền mang đến vật lượng m = m1 + m2 gia tốc:

A. 1,5m/s2

B. 2m/s2

C. 4m/s2

D. 8m/s2

Câu 2:

Một hiệp lực 2N thuộc tính nhập 1 vật đem lượng 2kg khi đầu đứng yên lặng, trong vòng thời hạn 2s. Đoạn lối tuy nhiên vật cơ chuồn được trong vòng thời hạn cơ là:

A. 8m

B. 2m

C. 1m

D. 4m

Câu 3:

Một con xe đem lượng m = 100kg đang hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 30,6 km/h thì hãm phanh. lõi lực hãm phanh là 250N. Quãng lối hãm phanh là:

A. 14,45m

B. 20m

C. 10m

Xem thêm: cách giải bất phương trình bậc 2

D. 30m

Câu 4:

Một vật chịu đựng 4 lực tác dụng: lực F1 = 40N khuynh hướng về phía Đông, lực F2 = 50N khuynh hướng về phía Bắc, lực F3 = 70N khuynh hướng về phía Tây, lực F4 = 90N khuynh hướng về phía Nam. Độ rộng lớn của hiệp lực thuộc tính lên vật là từng nào ?

A. 50N

B. 170N

C. 131N

D. 250N

Câu 5:

Một vật đem lượng 1kg được lưu giữ yên lặng bên trên mặt mày phẳng lặng nghiêng tự một sợi thừng tuy nhiên song với lối dốc chủ yếu. lõi α = 60o. Cho g = 9,8m/s2. Lực nghiền của vật lên phía trên mặt phẳng lặng nghiêng là:

Một vật đem lượng 1kg được lưu giữ yên lặng bên trên mặt mày phẳng lặng nghiêng tự một sợi thừng (ảnh 1)

A. 9,8N

B. 4,9N

C. 19,6N

D. 8,5N

Câu 6:

Một vật đem lượng m = 4kg đang được ở hiện trạng nghỉ ngơi được truyền một hiệp lực F = 8N. Quãng lối vật chuồn được trong vòng thời hạn 5s đầu bằng:

A. 30m

B. 25m

C. 5m

Xem thêm: điểm bão hòa co2 là thời điểm

D. 50m