một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Câu hỏi:

14/05/2020 208,115

Một sườn thừng phẳng lì, diện tích S đôi mươi (cm2), bao gồm 10 vòng thừng đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở thành với mặt mày phẳng lì sườn thừng một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tao thực hiện cho tới kể từ ngôi trường rời đều cho tới ko trong tầm thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập sườn thừng trong tầm thời hạn kể từ ngôi trường chuyển đổi là

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập sườn

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ vì thế sự đổi thay thiên kể từ trải qua mạch phát sinh bởi

A. Sự hoạt động của nam châm hút từ với mạch.

B. Sự đổi thay thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch

C. Sự hoạt động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự đổi thay thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt sườn thừng dẫn đem 1000 vòng được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những đàng chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng lì sườn. Diện tích từng vòng thừng là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất rời đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn sườn thừng là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống thừng có tính tự động cảm L, ống thừng loại nhị đem số vòng thừng tăng gấp hai và diện tích S từng vòng thừng rời 50% đối với ống thừng loại nhất. Nếu nhị ống thừng đem chiều lâu năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống thừng loại nhị là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: công suất của nguồn điện

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn thừng phẳng lì, đem 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn thừng đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình kể từ. Nếu cho tới chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp hai nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn thừng sẽ sở hữu phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một sườn thừng dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, đàng mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mày phẳng lì sườn thừng. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía sẽ được hình chữ nhật đem cạnh này lâu năm gấp hai cạnh ê. sành năng lượng điện trở sườn R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng thừng sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là 1 góc 30o, cho thấy thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ đổi thay thiên theo gót thời hạn như vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh đi ra có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: chất nào sau đây là anđehit

D. S V