một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

Câu hỏi:

25/04/2020 133,820

D. 0,048 Wb.

Bạn đang xem: một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nhỏ và xoắn ốc nhẹ nhõm có tính cứng k, xấp xỉ điều tiết dọc từ trục Ox xung quanh địa điểm thăng bằng O. Biểu thức lực kéo về ứng dụng lên vật theo dõi li chừng x là

A. F = kx.

B. F = –kx

C. F = 1/2kx2

D. F = –0,5kx

Câu 2:

Tại điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường g, một con cái rung lắc đơn sở hữu chiều lâu năm l xấp xỉ điều tiết với chu kì 2,83 s. Nếu chiều lâu năm của con cái rung lắc là 0,5l thì con cái rung lắc xấp xỉ với chu kì bằng

A. 2,00 s

B. 3,14 s

C. 1,42 s

D. 0,71 s

Câu 3:

Công thức quyết định luật Farađây về hiện tượng lạ năng lượng điện phân là

A. m = At/nF

B. m = nF/AIt

C. m = AIt/nF

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

D. m = AIn/tF

Câu 4:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2px) milimet. Biên chừng của sóng này bằng

A. 40π milimet.

B. 5 mm

C. π mm

D. 4 mm

Câu 5:

Qua một thấu kính, hình ảnh thiệt của một vật thiệt cao hơn nữa vật gấp đôi và cơ hội vật 24 centimet. Đây là thấu kính

A. quy tụ sở hữu xài cự 12 centimet.

B. phân kì sở hữu xài cự 16 cm

C. quy tụ sở hữu xài cự 16/3 cm

D. phân kì sở hữu xài cự 16/3 cm

Câu 6:

Một mạch năng lượng điện kín bao gồm biến đổi trở R và mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động 30 V, năng lượng điện trở nhập r = 5 Ω. Thay thay đổi độ quý hiếm của biến đổi trở thì hiệu suất hấp phụ cực lớn bên trên biến đổi trở bằng

A. 40 W

B. 15 W

C. 30W

Xem thêm: amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

D. 45 W