mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

Mô mô tả này sau đây ko phù phù hợp với nhôm?

Bạn đang xem: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

A. Mức lão hóa đặc thù +3.

B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1.

C. Tinh thể cấu trúc lập phương tâm diện.

D. Tại dù loại 13, chu kì 2, group IIIA.

Đáp án D

ZAl = 13. Cấu hình của Al là [Ne]3s23p1 → B đúng

Al nằm trong dù loại 13, chu kì 3 group IIIA → D sai

Nhôm dễ dàng nhường nhịn 3 electron hóa trị ở lớp bên ngoài nằm trong nên đem số lão hóa +3 trong số thích hợp hóa học → A đúng

Nhôm đem mạng tinh nghịch thể lập phương tâm diên → C đúng

Đáp án D.


Hoàng Thị Lan Anh al là chu kì 3 chính k bao nhiêu chúng ta . 19/6/2016

. 20/06/2016

Sách ID hoá học tập ôn thi đua thpt vương quốc, Pro s 2024, tổng ôn hoá lớp 12 giành riêng cho 2k6 Moonbook 599.000đ 900.000đ
Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn thi đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: speech is one of the most important

Sách tự động học tập, pro S ôn thi đua lớp 12 - Moonbook

150.000đ 79.000đ

Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện thi đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn thi đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề thi đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID