mg(no3)2 ra mgo

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

4 NV + 4 e- 4 NIV (Reduktion)

Xem thêm: tin học 7 kết nối tri thức

2 O-II - 4 e- 2 O0 (Oxidation)

Xem thêm: thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

Mg(NO3)2 ist ein Oxidationsmittel, Mg(NO3)2 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • Mg(NO3)2
  • Namen: Magnesiumnitrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Mg(NO3)2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02

Produkte:

 • MgO
  • Namen: Magnesiumoxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Magnesia Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Bittererde Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farblose oktaedrische oder würfelförmige Kristalle Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • NO2
  • Namen: Stickstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Nitrogendioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Rotbraunes, stechend riechendes Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • O2
  • Namen: Molekularer Sauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, O2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Dioxygen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Disauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07