metyl clorua ra metylen clorua

  • quangcuong347
  • Đây là 1 trong những Chuyên Viên, câu vấn đáp của những người này mang ý nghĩa đúng chuẩn và tin tưởng cao

    Bạn đang xem: metyl clorua ra metylen clorua

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp tự những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

$CH_3COONa+ NaOH \buildrel{{CaO, t^o}}\over\longrightarrow CH_4+ Na_2CO_3$ 

Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 11 bài 20

$CH_4+ Cl_2 \buildrel{{as}}\over\longrightarrow CH_3Cl+ HCl$ 

$CH_3Cl+ Cl_2 \buildrel{{as}}\over\longrightarrow CH_2Cl_2+ HCl$

$CH_2Cl_2+ Cl_2 \buildrel{{as}}\over\longrightarrow CHCl_3+ HCl$ 

Xem thêm: sách bài tập tiếng anh 7

$CHCl_3+ Cl_2 \buildrel{{as}}\over\longrightarrow CCl_4+ HCl$

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar