metan ra axetilen

Phản ứng CH4 đi ra C2H2 là phản xạ pha trộn axetilen (thuộc loại phản xạ tách, phản xạ lão hóa khử) và được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác tập dượt đem tương quan về CH4 đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: metan ra axetilen

2CH4 → C2H2 + 3H2

Quảng cáo

1. Phương trình chất hóa học của phản xạ CH4ra C2H2

2CH4 LLN1500oC C2H2 + 3H2

2. Cách lập phương trình hóa học:

Viết sơ đồ vật phản ứng: CH4 C2H2 + H2

Cân thông qua số C ở cả 2 vế bằng phương pháp thêm thắt thông số 2 trước CH4:

2CH4 C2H2 + H2

Cân thông qua số H ở cả 2 vế bằng phương pháp thêm thắt thông số 3 trước H2:

2CH4 C2H2 + 3H2

Kiểm tra hoàn thành xong phương trình hoá học:

2CH4 LLN1500oC C2H2 + 3H2

3. Điều khiếu nại nhằm CH4ra C2H2

- Nhiệt độ: 1500°C

- Làm rét thời gian nhanh.

- Phản ứng tiến hành vô công nghiệp.

4. Mở rộng lớn kỹ năng về methane (CH4)

Quảng cáo

4.1. Trạng thái đương nhiên, đặc điểm vật lí

- Trong đương nhiên, metan có rất nhiều trong số mỏ khí (khí thiên nhiên), vô mỏ dầu (khí mỏ dầu), trong số mỏ than thở (khí mỏ than), vô bùn ao (khí bùn ao), vô khí biogas.

- Metan là hóa học khí, ko color, ko hương thơm, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí (dCH4kk=1629) và tan đặc biệt không nhiều nội địa.

CH4 → C2H2 + H2 | CH4 đi ra C2H2

4.2. Cấu tạo nên phân tử

CH4 → C2H2 + H2 | CH4 đi ra C2H2

- Quan sát công thức cấu trúc của metan thấy thân thiện nguyên vẹn tử cacbon và nguyên vẹn tử hiđro chỉ tồn tại một link. Những link như thế là link đơn.

⇒ Trong phân tử metan đem tứ link đơn.

Quảng cáo

4.3. Tính hóa học hóa học

a. Tác dụng với oxi

- Khi nhen nhóm vô oxi, metan cháy tạo nên trở thành khí CO2 và H2O. Phản ứng lan nhiều sức nóng.

CH4 + 2O2 t0CO2 + 2H2O

- Hỗn ăn ý bao gồm 1 thể tích metan và 2 thể tích oxi là láo ăn ý nổ mạnh.

CH4 → C2H2 + H2 | CH4 đi ra C2H2

b. Tác dụng với clo khi đem ánh sáng

- Phương trình hóa học:

H HHCH+ClClÁnhsángHCCl+HCl​​ H H

Viết gọn: CH4 + Cl2 Ánhsáng CH3Cl (metyl clorua) + HCl

- Tại phản xạ này, nguyên vẹn tử H của metan được thay cho thế vì chưng nguyên vẹn tử Cl, chính vì vậy phản xạ này được gọi là phản ứng thế.

CH4 → C2H2 + H2 | CH4 đi ra C2H2

Quảng cáo

4.4. Ứng dụng

- Metan cháy lan nhiều sức nóng nên được đùng thực hiện nhiên liệu vô cuộc sống và vô phát hành.

- Metan là vật liệu người sử dụng pha trộn hiđro theo gót sơ đồ:

Metan + H2O t0xtcacbon đioxit + hiđro

- Metan còn được dùng làm pha trộn bột than thở và nhiều hóa học không giống.

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Thể tích khí oxi cần thiết dùng làm nhen nhóm cháy không còn 4,48 lít khí metan là

A. 6,72 lít

B. 8,96 lít

C. 9,52 lít

D. 10,08 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Số mol CH4 là: nCH4=4,4822,4 = 0,2 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,2 0,4 (mol)

Theo phương trình phản xạ tao đem nO2= 0,4 mol

Vậy thể tích khí oxi nên dùng là VO2= 0,4.22,4 = 8,96 lít.

Câu 2: Tính Hóa chất này tại đây không cần của metan?

A. Làm rơi rụng color hỗn hợp nước brom.

B. Tác dụng với oxi tạo nên trở thành CO2 và nước.

C. Tham gia phản xạ thế.

D. Tác dụng với clo khi đem khả năng chiếu sáng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Metan không làm rơi rụng color hỗn hợp brom.

Câu 3: Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ thân thiện metan và khí clo là

A. Có ánh sáng

B. Có axit thực hiện xúc tác

C. Có Fe thực hiện xúc tác

D. Làm rét.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ thân thiện metan và khí clo là đem ánh sáng

Phương trình phản ứng: CH4+Cl2ánhsángCH3Cl+HCl

Câu 4: Khối lượng CO2 và H2O chiếm được khi nhen nhóm cháy 16 gam khí metan là

A. 44 gam và 36 gam

B. 44 gam và 18 gam

C. 22 gam và 18 gam

D. 22 gam và 36 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Số mol của CH4 là: nCH4=1616 = 1 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O1 1 2 (mol)

Theo phương trình phản xạ tao có:

nCO2= 1 mol suy đi ra mCO2= 1.44 = 44 gam

nH2O = 2 mol suy đi ra mH2O = 2.18 = 36 gam

Câu 5: Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Metan có rất nhiều vô khí quyển.

B. Metan có rất nhiều nội địa biển lớn.

C. Metan có rất nhiều nội địa ao, hồ nước.

D. Metan có rất nhiều trong số mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than thở.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Metan có rất nhiều trong số mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than thở.

Câu 6: Đốt cháy ăn ý hóa học cơ học này tại đây chiếm được số mol CO2 nhỏ rộng lớn số mol H2O?

A. CH4

Xem thêm: fecl3+agno3

B. C4H6

C. C2H4

D. C6H6

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

CH4 + 2O2 t0 CO2 + 2H2O

1 → 1 2 mol

Câu 7: Ứng dụng của metan là

A. Metan cháy lan nhiều sức nóng nên được đùng thực hiện nhiên liệu vô cuộc sống và vô phát hành.

B. Metan là vật liệu người sử dụng pha trộn hiđro.

C. Metan còn được dùng làm pha trộn bột than thở và nhiều hóa học không giống.

D. Cả A, B, C đều đích thị.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ứng dụng của metan là

+ Metan cháy lan nhiều sức nóng nên được đùng thực hiện nhiên liệu vô cuộc sống và vô phát hành.

+ Metan là vật liệu người sử dụng pha trộn hiđro.

+ Metan còn được dùng làm pha trộn bột than thở và nhiều hóa học không giống.

Câu 8: Đốt cháy 4,8 gam metan vô oxi, sau phản xạ chiếm được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 5,60 lít

D. 6,72 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số mol CH4 là: nCH4=4,816 = 0,3 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,3 0,3 (mol)

Theo phương trình phản xạ tao có: nCO2= 0,3 mol

Vậy thể tích CO2 chiếm được là: V = 0,3.22,4 = 6,72 lít.

Câu 9: Tính hóa học cơ vật lý của metan là

A. Chất khí, ko color, ko hương thơm, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí, không nhiều tan nội địa.

B. Chất lỏng, ko color, tan nhiều nội địa.

C. Chất khí, ko color, hương thơm xốc, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí, không nhiều tan nội địa.

D. Chất khí, gold color lục, tan nhiều nội địa.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Tính hóa học cơ vật lý của metan là hóa học khí, ko color, ko hương thơm, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí, không nhiều tan nội địa.

Câu 10: Phản ứng chất hóa học đặc thù của metan là

A. Phản ứng phân hủy

B. Phản ứng tách

C. Phản ứng cộng

D. Phản ứng thế

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học đặc thù của metan là phản xạ thế.

Câu 11: Thành phần Phần Trăm về lượng của những yếu tố cacbon và hiđro vô CH4 thứu tự là

A. 40% và 60%

B. 80% và 20%

C. 75% và 25%

D. 50% và 50%

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: %mC = 1216.100% = 75%

%mH = 100% - 75% = 25%

Câu 12: Khí metan đem láo nháo khí cacbonic, nhằm chiếm được khí metan tinh ranh khiết cần

A. Dẫn láo ăn ý qua quýt nước vôi vô dư.

B. Đốt cháy láo ăn ý rồi dẫn qua quýt nước vôi vô.

C. Dẫn láo ăn ý qua quýt bình đựng hỗn hợp H2SO4.

D. Dẫn láo ăn ý qua quýt bình đựng hỗn hợp brom dư.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Khí metan đem láo nháo khí cacbonic, nhằm chiếm được khí metan tinh ranh khiết cần thiết dẫn láo ăn ý khí qua quýt nước vôi vô dư.

Khí CO2 phản xạ bị tích lại, khí metan ko phản xạ bay thoát khỏi hỗn hợp chiếm được metan tinh ranh khiết.

Phương trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 13: Đốt cháy trọn vẹn m gam khí metan chiếm được 13,44 lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của m là

A. 10,2 gam

B. 7,8 gam

C. 8,8 gam

D. 9,6 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số mol của CO2 là: nCO2=13,4422,4 = 0,6 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,6 0,6 (mol)

Theo phương trình phản xạ tao có: nCH4= 0,6 mol

Vậy lượng của CH4 là: m = 0,6.16 = 9,6 gam.

Câu 14: Trong chống thực nghiệm, người tao hoàn toàn có thể thu khí CH4 vì chưng cách

A. Đẩy bầu không khí (ngửa bình).

B. Đẩy axit.

C. Đẩy nước (úp bình)

D. Đẩy nước (ngửa bình).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

CH4 ko tan nội địa nên cần được thu vì chưng cách thức đẩy nước và đặt điều úp bình.

Câu 15: Khí metan phản xạ được với hóa học này sau đây?

A. CO2

B. HCl

C. CO

D. O2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
 • CH4 + 2O2 → CO2 + H2O
 • CH4 + O2 → H2O + HCHO
 • CH4 + 2Cl2 → 2HCl + CH2Cl2
 • CH4 + 3Cl2 → 3HCl + CHCl3
 • CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4
 • CH4 + Br2 → CH3Br + HBr
 • CH4 + 2Br2 → 2HBr + CH2Br2
 • CH4 + H2O → CO + 3H2

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankan.jsp

Xem thêm: cao ra ca(oh)2