mạng lưới đường ô tô nước ta hiện nay

Câu hỏi:

06/12/2022 27,929

B. đang được hội nhập những tuyến xuyên Á.

Bạn đang xem: mạng lưới đường ô tô nước ta hiện nay


Đáp án chủ yếu xác

C. đang được tiếp liền những hòn đảo rộng lớn cùng nhau.

D. phân bổ đồng đều trong những vùng.

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Đáp án trúng là: B

Mạng lưới lối xe hơi việt nam lúc này cải cách và phát triển rải rộng những vùng và đang được hội nhập những tuyến xuyên Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản xuất lúa gạo ở việt nam hiện nay nay

Câu 2:

Đông Nam Sở cải cách và phát triển mạnh cây

Câu 3:

Các hòn đảo ven bờ nước ta

Câu 4:

Đô thị việt nam hiện nay nay

Câu 5:

Hoạt động công nghiệp nào là tại đây không cải cách và phát triển ở điểm cồn núi nước ta?

Câu 6:

Cho biểu đồ dùng về nhập vào sản phẩm & hàng hóa phân bám theo điểm kinh tế tài chính việt nam quy trình tiến độ năm ngoái - 2019

Media VietJack

Biểu đồ dùng thể hiện nay nội dung nào là sau đây?

Câu 7:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 14, cho biết thêm núi nào là tại đây nằm tại cao nguyên trung bộ Đắk Lắk?

Câu 8:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho biết thêm thành phố Hồ Chí Minh nào là sau đó là tỉnh lị của Phú Thọ?

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, cho biết thêm khu đô thị nào là tại đây nằm trong tỉnh Lâm Đồng?

Câu 10:

Lao động việt nam hiện nay nay

Câu 11:

Phát triển cây lâu năm nhiều năm ở Trung du và miền núi Bắc Sở nhằm mục tiêu mục tiêu đa số là

Câu 12:

Cho bảng số liệu:

TRỊ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA

GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2019

Năm

2015

2017

2018

2019

Ô tô

2990.2

Xem thêm: tirôxin được sản sinh ra ở

2261.9

1834.8

3168.8

Xăng, dầu

5522.7

7105.6

7875.9

6344.0

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển trị giá chỉ một vài sản phẩm nhập vào của việt nam quy trình tiến độ năm ngoái - 2019, dạng biểu đồ dùng nào là sau đó là phù hợp nhất?

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị. Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6883

247534

3211

103268

2019

17033

279240

4052

125339

Xem thêm: the teacher gave some suggestions on what could come out for the examination

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đúng vào khi đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một vài vương quốc năm 2019 với năm 2015?

Câu 14:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 26, cho biết thêm trung tâm công nghiệp nào là tại đây đem ngành đóng góp tàu?