lý thuyết vật lý 12Bài ghi chép Tổng ăn ý Lý thuyết Vật Lí lớp 12 cả năm với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Tổng ăn ý Lý thuyết Vật Lí lớp 12 cả năm.

Tổng ăn ý Lý thuyết Vật Lí lớp 12 cả năm tương đối đầy đủ, chi tiết

Để chung học viên dễ dàng và đơn giản rộng lớn trong công việc tổ hợp và nắm rõ được kỹ năng và kiến thức lý thuyết rưa rứa công thức môn Vật Lí lớp 12, VietJack biên soạn phiên bản tóm lược lý thuyết Vật Lí 12 Học kì 1 và Học kì 2 tương đối đầy đủ, cụ thể được biên soạn theo đòi từng chương. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn bong tay lý thuyết giúp cho bạn học tập đảm bảo chất lượng môn Vật Lí lớp 12 rộng lớn kể từ cơ đạt thành phẩm cao nhập kì ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông.

Bạn đang xem: lý thuyết vật lý 12

Tổng ăn ý Lý thuyết Chương Dao động cơ

 • Lý thuyết Dao động điều hòa
 • Lý thuyết Con nhấp lên xuống lò xo
 • Lý thuyết Con nhấp lên xuống đơn
 • Lý thuyết Dao động tắt dần dần - Dao động chống bức
 • Lý thuyết Tổng ăn ý nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương nằm trong tần số - Phương pháp giản đồ gia dụng Fre-nen

Tổng ăn ý Lý thuyết Chương Sóng cơ và Sóng âm

 • Lý thuyết Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
 • Lý thuyết Giao sứt mẻ sóng
 • Lý thuyết Sóng dừng
 • Lý thuyết Sóng âm
 • Sóng cơ là gì ? Sóng dọc, sóng ngang, phương trình sóng hoặc, chi tiết
 • Giao sứt mẻ sóng là gì ? Công thức, Phương trình uỷ thác sứt mẻ sóng chi tiết
 • Sóng giới hạn là gì ? Cách xác lập nút sóng, bụng sóng hoặc, chi tiết
 • Sóng âm là gì ? Công thức, đặc thù vật lí của sóng âm hoặc, chi tiết

Tổng ăn ý Lý thuyết Chương Dòng năng lượng điện xoay chiều

 • Lý thuyết Đại cương về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều
 • Lý thuyết Các mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ có một phần tử
 • Lý thuyết Mạch đem R, L , C giắt nối tiếp
 • Lý thuyết Công suất năng lượng điện dung nạp của mạch xoay chiều. Hệ số công suất
 • Lý thuyết Truyền chuyển vận năng lượng điện năng máy vươn lên là áp
 • Lý thuyết Máy vạc năng lượng điện xoay chiều
 • Lý thuyết Động cơ ko đồng điệu tía pha

Tổng ăn ý Lý thuyết Chương Dao động và sóng năng lượng điện từ

 • Lý thuyết Mạch dao động
 • Lý thuyết Điện kể từ trường
 • Lý thuyết Sóng năng lượng điện từ
 • Lý thuyết Nguyên tắc truyền vấn đề liên hệ bởi sóng vô tuyến
 • Lý thuyết Dao động năng lượng điện kể từ là gì, cộc gọn gàng, cụ thể, ăm ắp đủ
 • Lý thuyết Điện kể từ ngôi trường là gì, cộc gọn gàng, cụ thể, ăm ắp đủ
 • Lý thuyết Sóng năng lượng điện kể từ là gì, cộc gọn gàng, cụ thể, ăm ắp đủ
 • Lý thuyết Truyền thông bởi sóng năng lượng điện kể từ là gì, cộc gọn gàng, cụ thể, ăm ắp đủ

Tổng ăn ý Lý thuyết Chương Sóng ánh sáng

 • Lý thuyết Tán sắc ánh sáng
 • Lý thuyết Giao sứt mẻ ánh sáng
 • Lý thuyết Các loại quang quẻ phổ
 • Lý thuyết Tia mặt trời, tia tử nước ngoài, tia X. Thang sóng năng lượng điện từ

Tổng ăn ý Lý thuyết Chương Lượng tử ánh sáng

 • Lý thuyết Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện thuyết lượng tử ánh sáng
 • Lý thuyết Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện trong
 • Lý thuyết Hiện tượng quang quẻ - Phát quang
 • Lý thuyết Mẫu nguyên vẹn tử Bo
 • Lý thuyết Sơ lược về Laze

Tổng ăn ý Lý thuyết Chương Hạt nhân nguyên vẹn tử

 • Lý thuyết Tính hóa học và cấu trúc của phân tử nhân
 • Lý thuyết Năng lượng link của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân
 • Lý thuyết Phóng xạ
 • Lý thuyết Phản ứng phân hạch sách - Phản ứng sức nóng hạch

Lý thuyết Dao động điều hòa

I) Khái niệm.

     - Dao động cơ: là vận động tương hỗ xung quanh một địa điểm cân nặng bằng ( địa điểm hiệp lực thuộc tính lên vật bởi không). VD: vận động đung trả của cái lá,...

     - Dao động tuần hoàn: là xê dịch tuy nhiên sau những khoảng tầm thời hạn đều nhau vật quay về vị trí cũ theo phía cũ. Khi vật quay về địa điểm cũ theo phía cũ thì vật tiến hành được một xê dịch toàn phần. Thời gian giảo vật tiến hành một xê dịch toàn phần là một trong những chu kỳ T. Số xê dịch toàn phần vật tiến hành được nhập 1s là tần số f.

Dao động điều tiết - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

     - VD: xê dịch của con cái nhấp lên xuống đồng hồ đeo tay. Vị trí B: là địa điểm thăng bằng của con cái nhấp lên xuống.

Dao động điều tiết - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

       +) Quá trình kể từ B → C → B: vật quay trở lại và một địa điểm tuy nhiên ko nằm trong chiều nên ko nên là một trong những xê dịch toàn phần.

       +) Quá trình B → C → B → A → B: là một trong những xê dịch toàn phần.

    Dao động điều hòa: là xê dịch nhập cơ li đô (vị trí) của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời hạn.

II) Phương trình xê dịch điều tiết.

    Điểm P.. xê dịch điều tiết bên trên một quãng trực tiếp kể từ -A cho tới A luôn luôn rất có thể xem như là hình chiếu của một điểm M vận động tròn trặn đều với vận tốc góc ω, bên trên lối tròn trặn đem 2 lần bán kính là đoạn trực tiếp cơ.

    CM:

Dao động điều tiết - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

    Giả sử t = 0 vật ở địa điểm M0 được xác đinh bởi góc φ

    Tại thời gian t địa điểm của M là (ωt + φ)

    Khi cơ hình chiều P.. của M đem tọa chừng :

    x = A cos⁡(ωt + φ)

    Phương trình bên trên được gọi là phương trình của xê dịch điều tiết.

    Trong đó:

    x: Li chừng của vật.

    A: Biên chừng của vật ( độ quý hiếm lớn số 1 của li độ).

    ω: vận tốc góc nhập vận động tròn trặn đều hoặc tần số góc nhập xê dịch điều tiết.

Dao động điều tiết - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

    ωt + φ: trộn xê dịch bên trên thời gian t.

    φ: trộn ban sơ ( trộn xê dịch bên trên thời gian ban đầu).

III) Vận tốc, tốc độ của vật xê dịch điều tiết

    - Vận tốc v = x' = -Aω sin⁡(ωt + φ) = ωA cos⁡(ωt + φ + π/2)

    → Độ rộng lớn vmax = ωA bên trên địa điểm thăng bằng x = 0; v = 0 bên trên địa điểm biên x = ±A

    - Gia tốc a = v' = x"= -ω2A = -ω2 A cos⁡(ωt + φ) = ω2 A cos⁡(ωt+φ + π)

    → Độ rộng lớn amax = ω2 A bên trên địa điểm biên x = ±A; a = 0 bên trên địa điểm thăng bằng x = 0

    Nhận xét:

    - Mối mối liên hệ trong những độ quý hiếm tức thời x, v, a.

       +) Vận tốc v sớm trộn rộng lớn li chừng x một góc π/2:

Dao động điều tiết - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

       +) Gia tốc a sớm trộn rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời v một góc π/2:

Dao động điều tiết - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

       +) Gia tốc a và li chừng x ngược pha: a = -ω2x

    - Đồ thị của xê dịch điều hòa: đều là một trong những lối hình sin.

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Lý thuyết Con nhấp lên xuống lò xo

I) Khái niệm

     - Con nhấp lên xuống lò xo bao gồm một vật nhỏ đem lượng m gắn nhập đầu một xoắn ốc có tính cứng k và lượng ko đáng chú ý.

II) Phương trình dao động

     - Xét một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc ở ngang: vật đem lượng m, xoắn ốc có tính cứng k, mặt mày ngang ko quỷ sát.

Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

     Chọn trục tọa chừng như hình vẽ, gốc tọa chừng ở VTCB ( địa điểm xoắn ốc ko biến dị.

     Các lực thuộc tính lên vật: trọng tải P, phản lực N, lực đàn hồi F.

     Theo Định luật II Niu-tơn tao có: P + N + F = ma

     Chiếu lên trục Ox tao có: F = quỷ

     ⇔ -kx = quỷ ⇔ a = x" = (-k/m).x (Phương trình vi phân cấp cho 2)

     Nghiệm của phương trình bên trên đem dạng: x = A cos⁡(ωt + φ)

     Với Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

     A, φ∶ được xác lập kể từ ĐK ban sơ của câu hỏi.

III) Lực nhập con cái nhấp lên xuống lò xo:

     - Lực đàn hồi Fđh: là lực xuất hiện tại Lúc xoắn ốc bị biến dị.

     Fđh = -k∆l (Với ∆l là chừng biến dị của xoắn ốc, đối với địa điểm xoắn ốc ko vươn lên là dạng)

     - Lực hồi phục (lực hồi phục): là hiệp lực thuộc tính lên vật xê dịch điều tiết.

     Fph = quỷ = -kx (Với x là li chừng của vật, đối với VTCB)

     Lực hồi phục luôn luôn khuynh hướng về địa điểm thăng bằng.

     - Nhận xét

     Trong con cái nhấp lên xuống xoắn ốc ở ngang: x = ∆l ( bởi VTCB là địa điểm xoắn ốc ko vươn lên là dạng)

     Trong con cái nhấp lên xuống xoắn ốc trực tiếp đứng:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

     Tại VTCB, tổ hợp lực bởi 0: k∆l0 = mg

     → Độ biến dị của xoắn ốc ở VTCB ∆l0 = mg/k

     (VTCB không giống địa điểm xoắn ốc ko vươn lên là dạng).

     Độ rộng lớn Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

     Độ rộng lớn Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

IV) Năng lượng nhập con cái nhấp lên xuống lò xo:

     - Động năng của con cái nhấp lên xuống lò xo:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

     - Thế năng đàn hồi của con cái nhấp lên xuống lò:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

     - Trong con cái nhấp lên xuống xoắn ốc ở ngang x = ∆l nên:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

     - Cơ năng nhập con cái nhấp lên xuống lò xo:

Con nhấp lên xuống xoắn ốc - Lý thuyết Vật Lý 12 ăm ắp đủ

Xem thêm: tác động của gió mùa đông bắc mạnh nhất ở

     - Nhận xét: Trong trong cả quy trình xê dịch, động năng và thế năng của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc biên thiên tuần trả với chu kì T/2, còn cơ năng của vật được bảo toàn.

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo tốt nhất có thể - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonvinschool.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85