lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga

Dẹp rồi lũ con kiến chòm ong,
Hỏi: “Ai phàn nàn khóc trong xe này?”
Thưa rằng: “Tôi thiệt người ngay lập tức,
“Sa cơ nên mới nhất lầm tay hung đồ gia dụng.

141. “Trong xe pháo chật hẹp ranh phô,
“Cúi đầu trăm vái, cứu giúp cô tôi nằm trong.”
Vân Tiên nghe thưa động lòng,
Đáp rằng: “Ta đang được trừ dòng sản phẩm lâu lắc.
“Khoan khoan ngồi cơ chớ rời khỏi,
“Nàng là phận gái, tớ là phận trai.
“Tiểu thư đàn bà mái ấm ai,
“Đi đâu nên nỗi đem tai ngẫu nhiên.
“Chẳng hoặc thương hiệu bọn họ là chi?
“Khuê môn phận gái việc gì cho tới đây?

Bạn đang xem: lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga

151. “Trước sau ko hãn dạ nầy,
“Hai nường ai tớ, ai thầy thưa ra?”
Thưa rằng: “Tôi Kiều Nguyệt Nga,
“Con này tỳ vớ thương hiệu là Kim Liên.
“Quê nhà tại quận Tây Xuyên,
“Cha thực hiện tri phủ ở miền Hà Khê.
“Sai quân lấy bức thư về,
“Rước tôi thông qua đó ấn định bề nghi vấn gia.
“Làm con cái đâu dám cãi phụ thân,
“Ví dầu ngàn dặm đàng xa thẳm cũng đành!

161. “Chẳng qua loa là việc bất bình,
“Hay vọc cũng chẳng đăng trình thực hiện chi.
“Lâm nguy cấp chẳng bắt gặp giải nguy cấp,
“Tiết trăm năm cũng loại bỏ một hồi.
“Trước xe pháo quân tử tạm thời ngồi,
“Xin mang lại tiện thiếp vái rồi tiếp tục thưa:
“Chút tôi liễu yếu ớt moi thơ,
“Giữa đàng lâm cần lớp bụi dơ đang được phần.
“Hà Khê qua loa này cũng ngay sát,
“Xin bám theo nằm trong thiếp đền rồng ơn mang lại chàng.

171. “Gặp phía trên đương khi thân thiện đàng,
“Của chi phí không tồn tại, bạc vàng cũng ko.
“Ngẫm câu báo đức oán công,
“Lấy chi mang lại phỉ tấm lòng nằm trong ngươi.”
Vân Tiên nghe thưa ngay lập tức cười:
“Làm ơn há dễ dàng coi người trả ơn.
“Này đà rõ ràng đặng mối cung cấp cơn,
“Nào ai tính thiệt so sánh rộng lớn thực hiện gì?
“Nhớ câu con kiến ngãi bất vi,
“Làm người thế ấy cũng phi nhân vật.

181. “Đó nhưng mà biết chữ thuỷ công cộng,
“Lựa là phía trên cần bám theo nằm trong thực hiện chi.”
Nguyệt Nga biết ý chẳng lên đường,
Hỏi qua loa thương hiệu bọn họ một Khi mang lại tường.
Thưa rằng: “Tiện thiếp lên đường đàng,
“Chẳng hoặc quân tử quê nhà điểm nào?”
Phút nghe lời nói thưa thanh tao,
Vân Tiên há nỡ lòng nào là phôi pha:
“Đông Thành vốn liếng thiệt quê tớ,
“Họ là Lục thị, thương hiệu là Vân Tiên.”

Xem thêm: bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

191. Nguyệt Nga vốn liếng đấng thuyền quyên,
Tai nghe lời nói thưa tay ngay lập tức rút thoa.
Thưa rằng: “Nay bắt gặp tri kỉ,
“Xin fake một vật nhằm cụ thực hiện tin cậy.
Vân Tiên ngơ mặt mày chẳng coi,
Nguyệt Nga liếc thấy càng thìn nết na:
“Vật chi một ít gọi là,
“Thiếp thưa ko dứt chàng đà thực hiện ngơ.
“Của này là của vất vơ,
“Lòng chê cũng cần, mặt mày ngơ sao đành!”

201 Vân Tiên khó khăn nổi thực hiện thinh,
Chữ ơn buộc lại chữ tình lay nhay.
Than rằng: “Đó khéo trêu phía trên,
“Ơn cơ đang được bao nhiêu, của nầy rất rất quý phái.
“Đương Khi chạm mặt thân thiện đàng,
“Một lời nói cũng ghi nhớ, ngàn vàng chẳng nhạt.
“Nhớ câu trọng nghĩa coi thường tài,
“Nào ai chịu đựng lấy của người nào làm cái gi.”
Thưa rằng: “Chút phận phái đẹp nhi,
“Vốn không biết lẽ với Khi mếch lòng.

Xem thêm: caroline has worn her new yellow dress only once since she buys it

211. “Ai dè những đấng nhân vật,
“Thấy thoa thôi lại ngượng ngùng thùng nằm trong thoa.”
Riêng than: “Trâm hỡi là trâm!
“Vô duyên chi bao nhiêu ai cụ nhưng mà mơ?
“Đưa thoa chàng đã thử ngơ,
“Thiếp xin xỏ fake một bài xích thơ giã kể từ.”
Vân Tiên ngó lại rằng: “Ừ,
“Làm thơ mang lại kịp bấy chừ chớ lâu.”
Nguyệt Nga ứng giờ xin xỏ hầu,
Xuống tay ngay lập tức miêu tả tám câu năm vần.

221. “Thơ rồi này thiếp xin xỏ dưng,
“Ngửa coi lượng rộng lớn văn nhân thể nào?”
Vân Tiên coi thấy ngạt ngào,
Ai dè mức độ gái tài cao bực nầy.
Đã mau và lại tăng hoặc,
Chẳng phen Tạ phái đẹp, cũng tày Từ phi.
Thơ dìm dũ xuất dũ kỳ,
Cho hoặc tài gái kém cỏi gì tài trai.
Như vọc ai lại bại ai,
Vân Tiên hoạ lại một bài xích trao rời khỏi.

231 Xem thơ biết ý xa gần,
Mai hoà vận điểu, điểu hoà vận mai.
Có câu xúc cảnh hứng hoài,
Đường xa thẳm vọi vọi, dặm lâu năm vơi vơi.
Ai ai ai cũng ở vô trời,
Gặp nhau tớ đang được cạn lời nói thời thôi.