lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

Câu hỏi:

18/06/2019 113,060

A. Lực có giá cắt trục tảo.

Bạn đang xem: lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

B. Lực có giá tuy nhiên song với trục tảo.

C. Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục tảo và ko cắt trục tảo.

Đáp án chủ yếu xác

D. Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục tảo và cắt trục tảo.

Đáp án C

Lực có giá nằm nhập mặt phẳng vuông góc với trục tảo và ko cắt trục tảo → cánh tay đòn không giống ko → momen của lực F so với trục tảo không giống ko tiếp tục thực hiện cho tới vật xoay quanh trục tảo.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn trực tiếp nào là sau đấy là cánh tay đòn của lực?

A. Khoảng cơ hội kể từ trục tảo cho tới giá bán của lực.

B.  Khoảng cơ hội kể từ trục tảo cho tới vị trí đặt của lực.

C. Khoảng cơ hội kể từ vật cho tới giá bán của lực.

D. Khoảng cơ hội kể từ trục tảo cho tới vật.

Câu 2:

Khi sản xuất những thành phần bánh đà, bánh ôtô.... người tớ nên cho tới trục tảo trải qua trọng tâm vì

A. chắc chắn là, chắc chắn.

B. làm cho tới trục tảo không nhiều bị biến tấu.

C. để thực hiện cho tới bọn chúng tảo dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

D. để giới hạn bọn chúng thời gian nhanh Lúc cần thiết.

Câu 3:

Hai lực của một ngẫu lực có tính rộng lớn F = 5 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = trăng tròn centimet. Momen của ngẫu lực là

A. 100 N.m

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

B. 2 N.m

C. 0,5 N.m

D. 1 N.m

Câu 4:

Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, khoảng cách giữa nhị giá của ngẫu lực là d = 30 centimet. Momen của ngẫu lực là:

A. M = 0,6(Nm).

B. M = 600(Nm).

C. M = 6(Nm).

D. M = 60(Nm).

Câu 5:

Chuyển động của đinh vít Lúc tất cả chúng ta vặn nó nhập tấm mộc là

A. chuyển động trực tiếp và hoạt động xiên

B. chuyển động tịnh tiến

C. chuyển động quay

D. chuyển động tịnh tiến bộ và hoạt động quay

Câu 6:

Nhận xét nào là tại đây về ngẫu lực là ko chính xác?

A. Hợp lực của ngẫu lực tuân theo đuổi quy tắc tổng hợp nhị lực tuy nhiên tuy nhiên, ngược chiều.

B. Ngẫu lực là hệ gồm nhị lực tuy nhiên tuy nhiên, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

C. Momen của ngầu lực tính theo đuổi công thức : M = F.d (trong đó d là cánh tay đòn của ngẫu lực)

Xem thêm: i suddenly remembered that i

D. Nếu vật ko có trục tảo cố định chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ xoay quanh một trục trải qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.