lớp

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Bạn đang xem: lớp

Lớp hoàn toàn có thể là:

  • Lớp (lập trình) nhập thiết kế phía đối tượng
  • Lớp (sinh học) nhập phân loại sinh học
  • Lớp (đồ họa) nhập hình đồ họa máy tính
  • Lớp học tập nhập căn nhà trường

Biểu tượng quyết định hướng

Trang lý thuyết này liệt kê những nội dung bài viết tương quan cho tới title Lớp.
Nếu chúng ta cho tới trên đây từ là một links nhập một bài xích, bạn cũng có thể mong muốn sửa lại nhằm links trỏ thẳng cho tới nội dung bài viết ý định.

Xem thêm: p + nh4clo4

Lấy kể từ “https://mamnonvinschool.edu.vn/w/index.php?title=Lớp&oldid=63819774”