kmno4 feso4

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 MnVII + 10 e- 2 MnII (Reduktion)

Xem thêm: viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc của em về một cảnh vật em yêu thích

10 FeII - 10 e- 10 FeIII (Oxidation)

KMnO4 ist ein Oxidationsmittel, FeSO4 ist ein Reduktionsmittel.

Xem thêm: lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nước ta là

Dies ist eine Fällungssreaktion: Fe2(SO4)3 ist der gebildete Niederschlag.

Reaktanten:

 • FeSO4
  • Namen: Eisen-sulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Schwefelsaures Eisenoxydul Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Eisenvitriol Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • KMnO4
  • Namen: Kaliumpermanganat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Kaliumtetraoxomanganat(VII) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, KMnO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliummanganat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Violetter geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2SO4
  • Namen: Schwefelsäure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Schwefel(VI)-säure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchlose, viskose Flüssigkeit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

 • Fe2(SO4)3
  • Namen: Eisen(III)-sulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • MnSO4
  • Namen: Mangan(II)-sulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Mangansulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, MnSO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • K2SO4
  • Namen: Kaliumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Schwefelsaures Kalium Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, E 515 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farblose Kristalle oder Pulver Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O