kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất

Câu hỏi:

13/08/2019 202,129

Bạn đang xem: kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Kim loại đứng trước đem tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là

A. Mg, Cu, Zn, Al.

B. Cu, Zn, Al, Mg.

C. Cu, Mg, Zn, Al.

D. Al, Zn, Mg, Cu.

Câu 2:

Kim loại này tại đây đem tính khử yếu đuối nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Fe.

D. Cu.

Câu 3:

Dãy sắt kẽm kim loại bị thụ động nhập axit HNO3 đặc, nguội là:

A. Fe, Al, Cu.

B. Fe, Al, Ag.

C. Fe, Zn, Cr.

Xem thêm: soạn anh 10 global success

D. Fe, Al, Cr.

Câu 4:

Kim loại đem tính khử mạnh mẽ nhất, nhập số những đáp án sau:

A. Na.

B. Li.

C. K.

D. Cs.

Câu 5:

Hai sắt kẽm kim loại đều nằm trong group IIA nhập bảng tuần trả là

A. Ca, Ba

B. Sr, K

C. Na,Ba

D. Be, Al

Câu 6:

Phương pháp cộng đồng nhằm pha trộn sắt kẽm kim loại Na, Ca, Al nhập công nghiệp lúc này là

A. Nhiệt luyện.

B. thủy luyện.

C. năng lượng điện phân rét chảy.

D. năng lượng điện phân dung dịch

Xem thêm: soạn văn 8 bài tức cảnh pác bó