kim loại dẫn điện tốt vì

Câu hỏi:

09/10/2019 89,741

A. tỷ lệ electron tự tại nhập sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

Bạn đang xem: kim loại dẫn điện tốt vì

Đáp án chủ yếu xác

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách Một trong những ion nút mạng nhập sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Đáp án A

Kim loại dẫn năng lượng điện chất lượng vì thế tỷ lệ electron tự tại nhập sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. đấm tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại là loại đem dời được bố trí theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Dây dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện đem động

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

B. nam châm hút đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm hút đem động

Câu 4:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng kỳ lạ tuy nhiên Lúc tao giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới sức nóng phỏng TC nào là cơ thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay phù hợp kim)

A. không bao giờ thay đổi.

B. hạn chế đột ngột cho tới độ quý hiếm vì chưng ko.

C. tăng cho tới vô đặc biệt.

D. hạn chế cho tới một giá bán trí không giống ko.

Câu 5:

Bản hóa học dòng sản phẩm năng lượng điện nhập hóa học khí là loại đem dời với vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau vì chưng nhì đầu côn trùng hàn tạo ra trở thành một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ sức nóng năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất như thể nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn cân nhau.

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất như thể nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn cân nhau.