khtn 6

Chọn sách giáo khoa

KHTN 6 | Chương trình mới nhất - KHTN 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Bạn đang xem: khtn 6

Gói

KHTN 6 | Chương trình mới nhất - KHTN 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Hơn 80 clip bài bác giảng sống động bám sát sách giáo khoa và 700 bài bác rèn luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng canh ty học viên tóm vững chắc kiến thức và kỹ năng KHTN 6, đồng thời tạo ra sự hứng thú, niềm si mê mày mò với cỗ môn khoa học tập.

1.800.000

Chỉ còn 1.500.000

Chỉ còn 2 ngày

KHTN 6 | Chương trình mới nhất - KHTN 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống

Gói

KHTN 6 | Chương trình mới nhất - KHTN 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống

Hơn 80 clip bài bác giảng sống động bám sát sách giáo khoa và 750 bài bác rèn luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng canh ty học viên tóm vững chắc kiến thức và kỹ năng KHTN 6, đồng thời tạo ra sự hứng thú, niềm si mê mày mò với cỗ môn khoa học tập.

1.800.000

Chỉ còn 1.500.000

Chỉ còn 2 ngày

KHTN 6 | Chương trình mới nhất - KHTN 6 - Cánh diều

Gói

KHTN 6 | Chương trình mới nhất - KHTN 6 - Cánh diều

Hơn 80 clip bài bác giảng sống động bám sát sách giáo khoa và 700 bài bác rèn luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng canh ty học viên tóm vững chắc kiến thức và kỹ năng KHTN 6, đồng thời tạo ra sự hứng thú, niềm si mê mày mò với cỗ môn khoa học tập.

1.800.000

Chỉ còn 1.500.000

Chỉ còn 2 ngày

CÁC GÓI HỌC KHÁC

[CTST] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 7

Gói

[CTST] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 7

Khóa học tập bài bác luyện SGK KHTN 7 gồm tóm lược kiến thức và kỹ năng và tiếng giải cụ thể những bài bác luyện SGK. Cung cấp cho mang đến học viên tư liệu nhằm xem thêm Lúc biên soạn bài bác trước lúc lên lớp, Lúc bắt gặp một bài khó vô SGK, hỗ trợ cho học viên trung học cơ sở yêu thương mến môn KHTN rộng lớn.

Xem thêm: cu ra no

1.500.000

[CD] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 7

Gói

[CD] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 7

Khóa học tập bài bác luyện SGK KHTN 7 gồm tóm lược kiến thức và kỹ năng và tiếng giải cụ thể những bài bác luyện SGK. Cung cấp cho mang đến học viên tư liệu nhằm xem thêm Lúc biên soạn bài bác trước lúc lên lớp, Lúc bắt gặp một bài khó vô SGK, hỗ trợ cho học viên trung học cơ sở yêu thương mến môn KHTN rộng lớn.

1.500.000

[KNTTVCS] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 7

Gói

[KNTTVCS] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 7

Khóa học tập bài bác luyện SGK KHTN 7 gồm tóm lược kiến thức và kỹ năng và tiếng giải cụ thể những bài bác luyện SGK. Cung cấp cho mang đến học viên tư liệu nhằm xem thêm Lúc biên soạn bài bác trước lúc lên lớp, Lúc bắt gặp một bài khó vô SGK, hỗ trợ cho học viên trung học cơ sở yêu thương mến môn KHTN rộng lớn.

1.500.000

[CTST] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 8

Gói

[CTST] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 8

Khóa học tập bài bác luyện SGK KHTN 8 gồm tóm lược kiến thức và kỹ năng và tiếng giải cụ thể những bài bác luyện SGK. Cung cấp cho mang đến học viên tư liệu nhằm xem thêm Lúc biên soạn bài bác trước lúc lên lớp, Lúc bắt gặp một bài khó vô SGK, hỗ trợ cho học viên trung học cơ sở yêu thương mến môn KHTN rộng lớn.

1.500.000

[KNTTVCS] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 8

Gói

[KNTTVCS] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 8

Khóa học tập bài bác luyện SGK KHTN 8 gồm tóm lược kiến thức và kỹ năng và tiếng giải cụ thể những bài bác luyện SGK. Cung cấp cho mang đến học viên tư liệu nhằm xem thêm Lúc biên soạn bài bác trước lúc lên lớp, Lúc bắt gặp một bài khó vô SGK, hỗ trợ cho học viên trung học cơ sở yêu thương mến môn KHTN rộng lớn.

1.500.000

[CD] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 8

Gói

[CD] Khóa bài bác luyện SGK KHTN 8

Khóa học tập bài bác luyện SGK KHTN 8 gồm tóm lược kiến thức và kỹ năng và tiếng giải cụ thể những bài bác luyện SGK. Cung cấp cho mang đến học viên tư liệu nhằm xem thêm Lúc biên soạn bài bác trước lúc lên lớp, Lúc bắt gặp một bài khó vô SGK, hỗ trợ cho học viên trung học cơ sở yêu thương mến môn KHTN rộng lớn.

1.500.000

Xem thêm: bahco3 + naoh