khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế xã hội của liên bang nga là

Câu hỏi:

17/04/2020 64,269

B. giáp với Bắc Băng Dương

C. nhiều vùng to lớn với nhiệt độ băng giá bán hoặc thô hạn

Đáp án chủ yếu xác

D. hơn 80% bờ cõi nằm tại vòng đai nhiệt độ ôn đới

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn đáp án C

Nhiều vùng to lớn với nhiệt độ băng giá bán hoặc thô hạn là trở ngại lớn số 1 về đương nhiên so với việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội của Liên bang Nga. Khí hậu nghiêm khắc thực hiện trở ngại cho những hoạt động và sinh hoạt nông nghiệp, công nghiệp, thực hiện trở ngại mang lại cuộc sống nhân loại. Đây là giới hạn kể từ vạn vật thiên nhiên nên khó khăn hoàn toàn có thể xử lý được.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân hầu hết nào là tiếp sau đây thực hiện mang lại số lượng dân sinh của Liên bang Nga tụt dốc mạnh vô những năm 90 của thế kỷ XX?

A. Dân số Liên bang Nga đang xuất hiện Xu thế già cả hóa

B. Tỉ suất sinh thô thấp

C. Người Nga di trú rời khỏi quốc tế nhiều

D. Tỉ suất sinh tụt giảm khá nhanh rộng lớn tỉ suất tử

Câu 2:

LB Nga là nước nhà trải nhiều năm bên trên từng nào múi giờ?

A. 7

B. 11

C. 13

D. 9

Câu 3:

Diện tích rừng của LB Nga xếp thứ bao nhiêu thế giới

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

A. Đứng đầu

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ hai

Câu 4:

Nguyên nhân cơ bạn dạng thực hiện mang lại GDP của Liên Bang Nga tăng nhanh chóng vô quá trình 2000 - năm ngoái là do

A. có mối cung cấp khoáng sản phong phú và đa dạng, nhân lực chuyên môn cao

B. huy động được nguồn ngân sách góp vốn đầu tư rộng lớn kể từ mặt mũi ngoài

C. Liên Bang Nga tiến hành kế hoạch tài chính mới

D. thoát ngoài sự vây hãm, cấm vận về kinh tế

Câu 5:

Đặc điểm nào là tại đây chính với phần phía Tây của Liên Bang Nga?

A. Phần rộng lớn là núi và cao nguyên

B. Có trữ năng thủy năng lượng điện lớn

C. Có mối cung cấp tài nguyên và lâm thổ sản lớn

D. Đại phần tử là đồng vì như thế và vùng trũng

Câu 6:

Diện tích của LB Nga xếp thứ bao nhiêu bên trên thế giới

A. Thứ tư

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Nhất thế giới

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt