khi nói về quang hợp ở thực vật phát biểu nào sau đây đúng

Một thử nghiệm được kiến thiết như hình 1, vô cơ một trong những cành rong được bịa trong một hình mẫu phễu úp ngược, phía bên trên sở hữu một ống thử chứa chấp chan chứa nước, phễu và ống thử được bịa trong một ly rộng lớn chứa chấp chan chứa nước. Bốn cỗ công cụ như thế được bịa vô 4 ĐK phát sáng không giống nhau: Đỏ, vàng, xanh lơ lam và xanh lơ lục. Thí nghiệm được tổ chức vô 5 giờ và lượng oxi tự cành rong sinh rời khỏi (được đo vày con số lớp bọt do khí tạo ra xuất hiện). Biểu thiết bị hình 2 tế bào miêu tả con số lớp bọt do khí tạo ra trong số ĐK phát sáng không giống nhau A, B, C, D. Sự phối kết hợp nào là tại đây đích thị với tài liệu được trình diễn vô thiết bị thị trên?

Hình 1Hình 2

A

Bạn đang xem: khi nói về quang hợp ở thực vật phát biểu nào sau đây đúng

A – đỏ; B – xanh lơ lục; C – xanh lơ lam; D – vàng.

B

A – xanh lơ lục; B – vàng; C – đỏ; D – xanh lơ lam.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

C

Xem thêm: amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

A – xanh lơ lam; B – đỏ; C – vàng; D – xanh lơ lục.

D

A – vàng; B – đỏ; C – xanh lơ lam; D – xanh lơ lục.