khi nói về giới hạn sinh thái phát biểu nào sau đây sai

Khi nói đến số lượng giới hạn sinh thái xanh, tuyên bố nào là tại đây sai?

Bạn đang xem: khi nói về giới hạn sinh thái phát biểu nào sau đây sai

A. Ngoài số lượng giới hạn sinh thái xanh, loại vật sẽ không còn thể tồn bên trên được.

B. Trong khoảng chừng thuận tiện, loại vật tiến hành những công dụng sinh sống tốt nhất có thể.

C. Giới hạn sinh thái xanh về nhiệt độ phỏng của những loại đều giống như nhau.

D. Khoảng kháng Chịu đựng là khoảng chừng của những yếu tố sinh thái xanh làm cho khắc chế cho những sinh hoạt sinh lí của loại vật.

Đáp án C

Trong những tuyên bố trên: Phát biểu A, B, D đúng
Phát biểu C sai vì như thế số lượng giới hạn sinh thái xanh về nhiệt độ phỏng của những loại rất có thể giống như nhau hoặc không giống nhau.

→ Đáp án: C.


Sách 25 đề ôn ganh đua Reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.TP HCM - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách tự động học tập, pro S ôn ganh đua lớp 12 - Moonbook 150.000đ 79.000đ
Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn ganh đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn ganh đua Reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.TP HCM - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo dõi chủ thể ôn ganh đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID