khi hàm lượng glucozo trong máu tăng cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

Câu hỏi:

30/07/2019 65,804

A. Tuyến tụy → insulin → gan góc và tế bào khung người → glucozơ vô huyết giảm

Bạn đang xem: khi hàm lượng glucozo trong máu tăng cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

Đáp án chủ yếu xác

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung người → glucozơ vô huyết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung người → insulin → glucozơ vô huyết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan góc → tế bào khung người → glucozơ vô huyết giảm

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ phận tinh chỉnh vô cách thức lưu giữ thăng bằng nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các phòng ban như thận, gan góc, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc phòng ban thụ cảm

D. Cơ quan liêu sinh sản

Câu 2:

Chức năng của thành phần tiến hành cách thức lưu giữ thăng bằng nội môi là?

A. Điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc rời hoạt động và sinh hoạt vô khung người để lấy môi trường thiên nhiên vô về hiện trạng thăng bằng và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

D. Tác động vô những thành phần kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 3:

Cân vì thế nội môi là lưu giữ sự ổn định ấn định của môi trường thiên nhiên trong?

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

Xem thêm: đề thi lịch sử thpt quốc gia 2022

D. Cơ quan

Câu 4:

Liên hệ ngược xẩy ra Khi nào?

A. Khi ĐK lý hóa ở môi trường thiên nhiên vô sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

B. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường thiên nhiên vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

C. Khi sự vấn đáp của thành phần tiến hành thực hiện đổi khác những ĐK lý hóa ở môi trường thiên nhiên trong

D. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường thiên nhiên vô quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

Câu 5:

Trật tự động đích thị về cách thức lưu giữ thăng bằng nội môi là?

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tinh chỉnh → thành phần tiến hành → thành phần tiêu thụ kích thích

B. Sở phận tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành → thành phần tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành → thành phần tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích thích

D. Sở phận tiến hành → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích thích

Câu 6:

Những công dụng nào là tiếp sau đây ko cần của thành phần tiêu thụ kích ứng vô cách thức lưu giữ thăng bằng nội môi?

(1) tinh chỉnh hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc rời hoạt động và sinh hoạt vô khung người để lấy môi trường thiên nhiên vô về hiện trạng thăng bằng và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện đổi khác ĐK lý hóa của môi trường thiên nhiên vô cơ thể

Phương án vấn đáp đích thị là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

Xem thêm: chuyên đề lý 10 chân trời sáng tạo

D. (1), (2) và (4)