khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ có thể là

 • Câu hỏi:

  Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

  • A. Tạo bảng, hướng đẫn khóa chủ yếu, tạo ra liên kết
  • B. Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, quyết định đặc điểm trường
  • C. Thêm, sửa, xóa phiên bản ghi
  • D. Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ có thể là

  Đáp án đúng: D

  Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

Mã câu hỏi: 4329

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Việc thứ nhất sẽ tạo lập một CSDL mối quan hệ là:
 • Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm:
 • Thao tác nào là tại đây ko nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan lại hệ?
 • Trong quy trình tạo ra cấu hình của một bảng, Khi tạo ra một ngôi trường, việc nào là tại đây không nhất thiết cần thực hi�
 • Khi tạo ra lập CSDL mối quan hệ tớ tiến hành theo lần lượt quá trình sau:
 • Thao tác nào là tại đây ko cần là thao tác update dữ liệu?
 • Chỉnh sửa tài liệu là:
 • Xoá phiên bản ghi là:
 • Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan lại hệ?
 • Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là: