kali tác dụng với nước

Hãy share xúc cảm của bạn

Thích Không thích liên kết hỏng

Bạn đang xem: kali tác dụng với nước

Ngày đăng . Đã xem: 6488

Thích: 13
72%

Không thích: 5
28%

Phản ứng Kali thuộc tính với nước

Tất cả Cơ bản   Thử giấy má quỳ Hóa 10 Hữu cơ 11   Ankađien   Ankin   Ancol đơn chức   Anđehit   Axit cacbonxylic Vô cơ 11   Điện li Hữu cơ 12   Amin Vô cơ 12   Kiềm   Kiềm thổ   Nhôm   Crom   Sắt   Đồng

Nhiệt phân...

Đã coi 4364

Nhiệt phân natrihiđrocacbonat

Phản ứng của axit...

Đã coi 9445

Phản ứng của axit axetic thuộc tính với NaHCO3

Dung dịch HCl tác...

Đã coi 4463

Dung dịch HCl thuộc tính với hỗn hợp Na2CO3

Dung dịch HCl tác...

Đã coi 4502

Dung dịch HCl thuộc tính với hỗn hợp NaHCO3

Liti thuộc tính với...

Đã coi 4519

Liti thuộc tính với nước

Natri thuộc tính với...

Đã coi 6017

Natri thuộc tính với oxi

Kali thuộc tính với...

Đã coi 6487

Kali thuộc tính với nước

Natri thuộc tính với...

Đã coi 12762

Natri thuộc tính với nước

Kim loại kiềm tác...

Đã coi 3012

Kim loại kiềm thuộc tính với nước

Xem thêm: giải sgk ngữ văn 8

Natri thuộc tính với...

Đã coi 3766

Natri thuộc tính với iôt

Natri thuộc tính với...

Đã coi 3751

Natri thuộc tính với brôm

Natri thuộc tính với...

Đã coi 6034

Natri thuộc tính với clo

Video mới

Hợp hóa học điazoni

Đã xem: 27651
28/01/2014

Tính hóa chất của anilin

Tính hóa chất của anilin

Đã xem: 7197
28/01/2014

Axit axetic thuộc tính với natricacbonat

Đã xem: 7472
28/01/2014

Magie thuộc tính với hỗn hợp axit axetic

Magie thuộc tính với hỗn hợp axit axetic

Đã xem: 7022
28/01/2014

Phản ứng tráng bạc

Đã xem: 6106
28/01/2014

Video coi nhiều

Quỳ tím và hỗn hợp axit HCl

Quỳ tím và hỗn hợp axit HCl

Đã xem: 55450
12/11/2013

Quỳ tím và hỗn hợp tía dơ NaOH

Đã xem: 34214
12/11/2013

Giấy quỳ và hỗn hợp muối bột NaCl

Giấy quỳ và hỗn hợp muối bột NaCl

Đã xem: 38143
12/11/2013

Hợp hóa học điazoni

Đã xem: 27651
28/01/2014

Xem thêm: tìm hình chiếu của điểm lên mặt phẳng

Vật liệu polime

Vật liệu polime

Đã xem: 2974
03/01/2014