ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

Câu hỏi:

25/11/2019 71,694

Bạn đang xem: ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất

B. Al3+.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Thứ tự động xuất hiện tại những ion vô mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ đem tính lão hóa yếu đuối nhấtThứ tự động xuất hiện tại những ion vô mặt hàng năng lượng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

→ Al3+ đem tính lão hóa yếu đuối nhất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo dõi trật tự tăng dần dần tính dẫn năng lượng điện kể từ ngược thanh lịch nên là

A. Fe, Cu, Al, Ag

B. Cu, Fe, Al, Ag

C. Ag, Cu, Al, Fe

D. Fe, Al, Cu, Ag

Câu 2:

Dãy những sắt kẽm kim loại được pha chế bởi vì cách thức nhiệt độ luyện vô công nghiệp là

A. Na, Fe, Sn, Pb

B. Ni, Zn, Fe, Cu

C. Cu, Fe, Pb, Mg

D. Al, Fe, Cu, Ni

Câu 3:

Trong những ion kim loại: Al3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, ion nào là đem tính lão hóa mạnh nhất?

A. Al3+

B. Ag+

C. Cu2+

Xem thêm: chuyên đề lý 10 chân trời sáng tạo

D. Fe2+

Câu 4:

Cho những đánh giá sau về kim loại:

          (1) Các sắt kẽm kim loại kiềm đều phải có nằm trong loại mạng tinh nghịch thể lập phương tâm khối.

(2) Tính hóa học vật lí cộng đồng của những sắt kẽm kim loại đều tự những electron tự tại tạo ra.

(3) Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì như thế vừa vặn phản xạ với hỗn hợp NaOH, vừa vặn phản xạ với hỗn hợp HCl.

(4) Các sắt kẽm kim loại Na, K và Al đều rất có thể tan chất lượng tốt vô hỗn hợp KOH ở ĐK thông thường.

(5) Trong thực tiễn người tớ phát hành Al vô lò cao.

(6) Trong vỏ Trái Đất, Fe là sắt kẽm kim loại thông dụng nhất vô toàn bộ những sắt kẽm kim loại.

Số đánh giá trúng là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng

A. Trong phù hợp hóa học, toàn bộ những sắt kẽm kim loại kiềm đều phải có số lão hóa +1.

B. Trong group IA, tính khử của những sắt kẽm kim loại tách dần dần kể từ Li cho tới Cs.

C. Tất cả những hiđroxit của sắt kẽm kim loại group IIA đều dễ dàng tan nội địa.

D. Tất cả những sắt kẽm kim loại group IIA đều phải có mạng tinh nghịch thể lập phương tâm khối.

Câu 6:

Kim loại nào là tiếp sau đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl tuy nhiên ko ứng dụng với HNO3 đặc nguội

A. Zn

B. Fe

C. Cr

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

D. Al