insisted + gì

Insist là gì? Tổng phù hợp cấu hình, cách sử dụng và bài bác tập dượt nhập giờ đồng hồ Anh

Insist là gì? Bài ghi chép tiếp tục vấn đáp định nghĩa, tổ hợp cấu hình, cơ hội dùng Insist on và insist that hoặc sử dụng trong những kì ganh đua giờ đồng hồ Anh. Bài ghi chép tiếp tục cung ứng cho mình những kiến thức và kỹ năng dễ nắm bắt và dễ dàng vận dụng nhất.

Bạn đang xem: insisted + gì

Insist là gì?

 

1. Insist là gì nhập giờ đồng hồ Anh?

Insist là gì? insist là động kể từ đem nghĩa nhấn mạnh vấn đề, nhất quyết, yên cầu (làm việc gì đó), thể hiện tại một yêu cầu mạnh mẽ và tự tin hoặc chủ ý vững chãi, nhất là khi sở hữu sự sự không tương đồng ý kiến với những người rằng.

2. Cấu trúc insist và cơ hội dùng

Bạn đang được hiểu Insist là gì. Bây giờ tất cả chúng ta tiếp tục lần hiểu cấu hình và cách sử dụng insist .

Có nhị cấu trúc insist thông thường gặp gỡ là insist oninsist that. Khi câu sở hữu nhị công ty ngữ không giống nhau, tao chắc chắn nên sử dụng insist that thì mới có thể thích hợp ngữ cảnh

2.1.  Cấu trúc và cách sử dụng insist that

Cấu trúc như sau:

Insist that someone bởi something
(Insist + S + V-inf)

 

Cách dùng: “Insist that” được sử dụng khi một người rằng điều gì bại liệt tuy nhiên người không giống ko thực sự tin cậy bọn họ, chính vì thế bọn họ cần thiết nhấn mạnh vấn đề rằng những gì bọn họ rằng là chính thực sự. Hoặc “Insist that” còn rất có thể dùng làm trái khoáy quyết, nhấn mạnh vấn đề ai làm những gì.

 

Ví dụ:

I was sick yesterday. I said I could hố out with my friends, but they insisted that I go trang chính.

(Hôm qua chuyện tôi bị nhức. Tôi rằng tôi rất có thể đi dạo với đồng minh, tuy nhiên bọn họ nhất quyết bắt tôi nên về mái ấm.)

 

My father insists that we not play video clip games on Saturday, lớn have more “family time”.

(Bố tôi còn nhất quyết rằng Cửa Hàng chúng tôi sẽ không còn nghịch tặc năng lượng điện tử nhập loại 7, nhằm để nhiều thời hạn mang đến mái ấm gia đình rộng lớn.)

 

Do you insist that Cuong pass the exam?

(Bạn sở hữu trái khoáy quyết rằng Cuong tiếp tục ganh đua đỗ không?)

 

The kid insisted that his mother go lớn school.

(Cậu nhỏ bé một mực đề nghị u cậu tao cho tới ngôi trường.)

 

My friend got really drunk at the tiệc nhỏ tonight, but I insist that he doesn’t

(Bạn tôi thực sự say nhập buổi tiệc, tuy nhiên tôi xác định rằng anh ấy ko say)

Cấu trúc Insit that

Xem thêm: Cấu Trúc Prefer nhập giờ đồng hồ Anh

 

2.2. Cấu trúc và cách sử dụng insist on

Cấu trúc như sau:

Subject + insist + on + Object + V-inf
(Subject + insist + on + doing + something)

 

Cách dùng: Insist on là gì? “Insist on” được sử dụng khi tao mong muốn rằng đơn vị một mực đòi hỏi điều gì bại liệt xẩy ra hoặc nhấn mạnh vấn đề nhập ai bại liệt đồng ý làm những gì.

 

Ví dụ:

John insisted on the necessity of Marketing

(John nhấn mạnh vấn đề vai trò của việc marketing).

 

He insisted on his careful

(Anh tao một mực rằng anh tao cẩn trọng.)

 

I wanted lớn go around but Cuong insisted on bủ staying.

Xem thêm: kbr + agno3

(Tôi đang được mong muốn cút loanh xung quanh rồi tuy nhiên Cuong một mực rằng tôi cần thiết ở yên lặng điểm đó).

 

My brother insisted on playing football

(Anh trai tôi một mực cút đá bóng.)

 

She insisted on talking lớn her law.

(Cô ấy một mực đề nghị rỉ tai trạng sư của tớ.)

Cấu trúc Insit on

2.3. Cấu trúc và cách sử dụng insist upon

Cấu trúc vận dụng như sau:

Insist + upon + N/V-ing

 

Cách dùng: Insist còn rất có thể kết phù hợp với upon, chân thành và ý nghĩa kiểu như với insist on

 

Ví dụ:

Cuong insisted upon using Iphone instead of using Samsung.

(Cuong nhất quyết sử dụng Iphone thay cho sử dụng samsung.)

 

I wanted lớn go around but Cuong insisted upon bủ staying.

(Tôi đang được mong muốn cút loanh xung quanh rồi tuy nhiên Cuong một mực rằng tôi cần thiết ở yên lặng điểm đó)

 

Xem thêm: Cấu Trúc Enough To nhập giờ đồng hồ Anh

 

3. Bài tập dượt cấu hình insist là gì

Bài tập dượt cấu hình Insit
Sau khi đang được hiểu insist là gìcấu trúc insist, tất cả chúng ta nằm trong rèn luyện nhằm hiểu rộng lớn nhé.

Bài tập dượt 1: Cấu trúc insist. Chọn đáp án đúng

He insists on _____ running away.
A. goes B. going C. lớn go D. went

They insisted she _____ the TV show.
A. attended B. attends C. lớn attend D. attend

Khiem insists ______ his girlfriend.
A. lớn see B. in seeing C. on seeing D. seen

Why does Jame insist that Jennie _____ this drink?
A. make B. makes C. making D. made

I insist that I ______ smart.
A. be B. am C. was D. have been

He insists _____ swimming.
A. at B. in C. lớn D. on

We insist _____ we lượt thích this restaurant.
A. there B. this C. that D. there

If you ______, I’ll have some food.
A. insist B. insists C. insisted D. have insisted

Nam’s mother insisted that he ______ at trang chính.
A. stay B. stays C. stayed D. had stayed

 

Bài tập dượt 2: Đặt câu với cấu hình insist

Bạn sở hữu xác định rằng toàn bộ những gì chúng ta rằng đều là chính không?

Sếp trái khoáy quyết rằng đang được sở hữu điều gì xấu xí xẩy ra.

Chúng tôi một mực đề nghị cút leo núi mon cho tới.

Họ nhất quyết nhập cuộc trận đấu này tuy vậy bọn họ ko khi nào tranh tài.

Tôi mong muốn sinh sống ở căn hộ, tuy nhiên phụ huynh tôi một mực tiếp tục ở trong nhà mặt mũi đất

 

Cuối nằm trong, kỳ vọng qua chuyện nội dung bài viết này chúng ta đang được tóm được insist là gì? Insist on là gì? Cấu trúc insist và cách sử dụng của bọn chúng. Mọi người rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều cấu hình không giống tại  Chúc quý khách học tập chất lượng giờ đồng hồ Anh nhé.

Xem thêm: alcl3 naalo2