i will give him the report

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Câu 574965: _______, I will give him the report.

Bạn đang xem: i will give him the report

A. When he will return   

B. When he returns    

C. Until he will return     

D. No sooner he returns

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ

 • Đáp án : B

  Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

  (0) bình luận (0) lời nói giải

  Giải chi tiết:

  When +S + V(present simple), S + V (future simple)

  => Dùng thì lúc này đơn nhập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn nhập tương lai

  Tạm dịch: Khi anh ấy quay về tôi tiếp tục fake anh ấy báo cáo

  Xem thêm: tóm tắt bầy chim chìa vôi

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.