i will call and tell you something interesting

Câu hỏi:

30/06/2022 10,514

A. before I came trang chủ after work                         

Bạn đang xem: i will call and tell you something interesting

B. after I had come trang chủ after work

C. while I was coming trang chủ after work            

D. when I come trang chủ after work

Đáp án chủ yếu xác

D

Kiến thức về những loại mệnh đề - mệnh đề trạng ngữ
Tạm dịch: Mình tiếp tục gọi năng lượng điện và kể cho tới cậu nghe về một điều vô cùng thú vị Lúc bản thân về căn nhà sau khoản thời gian đoạn việc.
*Xét những đáp án:
- Động kể từ của vế câu cho tới trước ở nhập đề bài xích ở thì sau này → biểu diễn mô tả một hành vi ko xẩy ra hoặc tiếp tục xẩy ra ở nhập sau này nên ở vế sau, ko thể phân chia động kể từ ở thì vượt lên khứ, vượt lên khứ tiếp nối hoặc vượt lên khứ triển khai xong.
→ loại A, B, C. → D trúng (phối thì thời điểm hiện tại đơn với sau này đơn) láo nháo cả về mặt mày ngữ nghĩa.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

I have never read such a good book before.

A. This is the first time I read a good book .  

B. This is the first time I have read a good book.

C. This book is the best I have never read.              

 D. This book is the best I read .

Câu 2:

Smoking is not allowed in the museum.

A. You mustn’t smoke in the museum.

B. You can smoke in the museum

C. You don’t have đồ sộ smoke in the museum

D. You may smoke in the museum

Câu 3:

I am deeply impressive  by the beauty of Ancient capital of Hue

A. impressive

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

B. beauty

C. Ancient capital

D. of

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Since he started primary school, he helped his mother prepare meals, do the washing up and take care of his younger sister.

A. started

B. helped

C. milk

D. take care

Câu 5:

There is concern about several confidential documents which have gone missing.

A. attentive                 

B. secretive           

C. diplomatic                 

D. healthy

Câu 6:

The English grammar _____by our teacher.

A. has explained   

B. has been explained     

C. have beee explained    

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

D. have explained