hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Câu hỏi:

01/07/2023 4,135

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

C. 26,70 gam.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

nY = nC3H5(OH)3 = 0,03

nO = 6nY + 2nZ = 2nCO2 + nH2O – 2nO2

→ nZ = 0,04

Y và Z có tính ko no ứng là k và g

→ nCO2 – nH2O = 0,14 = 0,03(k – 1) + 0,04(g – 1)

→ 3k + 4g = 21

Với k ≥ 3 và g ≥ 1 → k = g = 3 là nghiệm độc nhất.

nC = 0,03(3CZ + 3) + 0,04CZ = 2,43 → CZ = 18

→ Y là (C17H35COO)3C3H5 (0,03 mol)

→ mY = 26,70 gam

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một loại xăng E là láo lếu ăn ý bao gồm isooctan (2,2,4-trimetylpentan) và heptan sở hữu tỉ khối tương đối đối với He vày 28,22. Khi dùng cho tới một trong những mô tơ, cần thiết trộn tương đối xăng E với bầu không khí (chứa 21% O2 bám theo thể tích) bám theo tỉ lệ thành phần thể tích ứng 1 : V nhằm nhen cháy vừa vặn đầy đủ và trọn vẹn xăng. Giá trị của V sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 56. 

B. 12.

C. 25.  

D. 48.

Câu 2:

Trong bình kín không tồn tại bầu không khí chứa chấp 18,4 gam láo lếu ăn ý rắn A bao gồm FeCO3, Fe(NO3)2, FeS và Fe, vô cơ oxi lúc lắc 15,65% về lượng. Nung bình ở sức nóng chừng cao cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được láo lếu ăn ý rắn B và 0,08 mol láo lếu ăn ý khí X bao gồm 3 khí sở hữu tỉ khối tương đối đối với He là a. Hòa tan không còn hóa học rắn B vô 91 gam hỗn hợp H2SO4 84%. Kết đốc phản xạ chiếm được hỗn hợp Y và 0,4 mol khí SO2. Cho 740ml hỗn hợp NaOH 1M vô hỗn hợp Y chiếm được 23,54 gam kết tủa độc nhất. Giá trị của a là

A. 10,5. 

B. 12.

C. 12,5.

D. 16.

Câu 3:

Este X mạch hở, sở hữu tỉ khối đối với H2 vày 44. Thủy phân trọn vẹn 22 gam X vày hỗn hợp NaOH (dư), chiếm được đôi mươi,5 gam muối hạt. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. C2H5COOC2H5.

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. 

D. HCOOC3H7.

Câu 4:

Este X mạch hở, sở hữu công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân X vô môi trường xung quanh axit, chiếm được hóa học cơ học Y và ancol metylic. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Tên của X là metyl acrylat.

B. Trong phân tử Y sở hữu nhì links pi (π).

C. Công thức phân tử của Y là C3H4O2.

D. Y thuộc tính với Br2 bám theo tỉ lệ thành phần mol ứng 1 : 2.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Este benzyl axetat sở hữu hương thơm thơm phức của hoa lài.

(b) Triolein, tripanmitin đều sở hữu năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

(c) Mạch của xenlulozơ sở hữu dạng sợi, ko xoắn, ko nhánh.

(d) Muối mononatri glutamat được dùng thực hiện mì chính (mì chính).

(e) Polietilen là hóa học mềm mượt, được sử dụng thực hiện màng mỏng mảnh, vật tư cơ hội năng lượng điện, bình chứa chấp.

Số tuyên bố thực sự :

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6:

Hỗn ăn ý E bao gồm thân phụ este no, mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo nên trở nên kể từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy trọn vẹn m gam E, chiếm được số mol CO2 to hơn số mol H2O là 0,425 mol. Mặt không giống, m gam E phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được láo lếu ăn ý T bao gồm nhì muối hạt và 28,6 gam láo lếu ăn ý Q bao gồm một ancol đơn chức và một ancol nhì chức. Đốt cháy trọn vẹn T cần thiết vừa vặn đầy đủ 0,25 mol O2, chiếm được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,15 mol H2O. Phần trăm lượng của X vô m gam E sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 8,8%. 

B. 7,7%.  

C. 8,0%.

Xem thêm: sách bài tập lý 9

D. 7,0%.