hóa hữu cơ 11

Hóa cơ học là 1 trong những phần kiến thức và kỹ năng vô cùng rộng lớn. Để mò mẫm làm rõ rộng lớn về hóa cơ học, hãy nằm trong VUIHOC mò mẫm hiểu về kiểu cách phân loại, gọi thương hiệu, công thức chất hóa học, những bộ phận links, đồng đẳng, đồng phân và những loại hidrocacbon qua chuyện nội dung bài viết sau.

1. Khái niệm hóa hữu cơ

Bạn đang xem: hóa hữu cơ 11

Hợp hóa học hữu cơ là những hợp ý hóa học của cacbon (trừ những hợp ý hóa học đơn giản và giản dị như CO, CO2, HCN, những muối bột cacbonat, muối bột xianua hoặc muối bột cacbua,…).

Hóa học tập cơ học là ngành chất hóa học nghiên cứu và phân tích về những hợp ý hóa học cơ học.

- Đặc điểm cấu tạo: 

 • Bắt buộc nên chứa chấp nguyên vẹn tử Cacbon (C) nhập bộ phận của hợp ý hóa học cơ học. Các nguyên vẹn tử C links cùng nhau và links với những nguyên vẹn tử không giống, thông thường là với Hidro (H), tiếp sau đó cho tới Oxy (O), Nito (N), một trong những hợp ý hóa học chứa chấp cả lưu hoàng (S) và Photpho (P),… 

 • Liên kết chất hóa học trong số hợp ý hóa học cơ học đa số là links nằm trong hóa trị.
  Các phản xạ thông thường ra mắt chậm rãi và ko xẩy ra trọn vẹn, ko ra mắt theo đuổi một phía chắc chắn.
  Số lượng những hợp ý hóa học cơ học lên đến mức khoảng chừng 10 triệu hóa học, nhiều hơn nữa hẳn đối với con số những hóa học vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 hóa học.

   

hợp hóa học cơ học - đại cương hóa hữu cơ

- Tính hóa học vật lý:   

 • Dễ cất cánh khá, sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi thấp, tầm thường bền với sức nóng phỏng, dễ dàng cháy rộng lớn đối với những hợp ý hóa học vô sinh. 

 • Đa số những hợp ý hóa học cơ học ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi cơ học.

- Tính Hóa chất :

 • Hầu không còn những phản xạ thông thường ra mắt chậm rãi ko xẩy ra trọn vẹn và ra mắt theo rất nhiều khunh hướng không giống nhau, tạo nên láo hợp ý nhiều thành phầm.

2. Phân loại và gọi thương hiệu những hợp ý hóa học hữu cơ

2.1. Phân loại những hợp ý hóa học hữu cơ

Hợp hóa học cơ học thông thường được phân trở nên 2 loại:

- Hiđrocacbon: Trong phân tử chỉ chứa chấp nhị yếu tắc là C và H. Hiđrocacbon lại được phân thành những group nhỏ.

 • Hiđrocacbon no: chỉ mất những links đơn (CH4, C2H6,…) 

 • Hiđrocacbon ko no: sở hữu cả những links đơn và links song, links tía (C2H4, C2H2,…) 

 • Hiđrocacbon thơm: sở hữu vòng benzen nhập phân tử (C6H6, C7H8,…).

- Dẫn xuất của hidrocacbon: Trong phân tử ngoài các yếu tắc C và H thì còn chứa chấp những yếu tắc khác ví như O, N, Cl, S, P..,…

 • Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

 • Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

 • Axit: CH3COOH,...

 • Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

 • Phenol: C6H5OH,…

 • Xeton: CH3COCH3,…

 • Este: CH3COOC2H5,…

 • Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

phân loác hợại cp hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Phân loại theo mô hình mạch Cacbon:

- Mạch hở: Các yếu tắc chất hóa học cấu hình nên mạch ở dạng trực tiếp hoặc ko đóng góp trở nên vòng kín.

 • Mạch thẳng: Cấu trúc mạch ở dạng trực tiếp.

 • Mạch nhánh: Cấu trúc mạch sở hữu phân nhánh.

- Mạch vòng: Các yếu tắc chất hóa học cấu hình nên mạch đóng góp vòng lại trở nên dạng vòng kín.

 • Đồng vòng: những nguyên vẹn tử Cacbon đóng góp vòng lại tạo nên trở nên vòng kín.

 • Dị vòng: Vòng kín được tạo nên trở nên kể từ những nguyên vẹn tử C và sở hữu sự nhập cuộc của những nguyên vẹn tử của yếu tắc chất hóa học khác ví như O, N,…

2.2. Gọi thương hiệu những hợp ý hóa học cơ học (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Tên gọi khối hệ thống theo đuổi danh pháp IUPAC

Tên gốc - chức: thương hiệu phần gốc + thương hiệu phần tấp tểnh chức

gọi thương hiệu hợp ý hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Tên thay cho thế: thương hiệu phần thế + thương hiệu mạch C chủ yếu + thương hiệu phần tấp tểnh chức

tên thay cho thế - đại cương hóa hữu cơ

Để gọi thương hiệu một cơ hội đúng đắn những hợp ý hóa học cơ học, những em cần thiết học tập nằm trong cơ hội gọi thương hiệu những số kiểm điểm và thương hiệu mạch C chủ yếu.

Số đếm

Tên 

Mạch Cacbon chính

Tên 

1

mono

C

Met 

2

di

C - C

Et 

3

tri

C - C - C

Prop 

4

tetra

C - C - C - C 

But 

5

penta

C - C - C - C - C

Pent 

6

hexa

C - C - C - C - C - C

Hex 

7

hepta

C - C -C - C - C - C - C

Hep 

8

octa

C - C - C - C - C - C - C - C

Oct 

9

nona

C - C - C - C - C - C - C - C - C

Non 

10

deca

C - C - C -C - C - C - C - C - C - C

Dec 

Tên những gốc Hidrocacbon cần thiết biết:

 • Tên gốc = thương hiệu mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

 • Các gốc riêng:

Ví dụ:

 • CH2 = CH - : vinyl

 • CH2 = CH - CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên gọi thông thường

Tên thường thì của những hợp ý hóa học cơ học thông thường được bịa theo đuổi xuất xứ mò mẫm đi ra bọn chúng, một trong những rất có thể sở hữu phần đuôi nhằm chứng thật hợp ý hóa học nằm trong loại này.
Ví dụ :

 • HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến). 

 • CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm).

 • C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ Bạc Tình hà).

Nắm hoàn toàn kiến thức và kỹ năng hóa cơ học nằm trong trong suốt lộ trình ôn ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Hóa ngay!!!

3. Công thức phân tử hợp ý hóa học hữu cơ

3.1. Công thức tổng quát lác (CTTQ)

Cho biết vấn đề về những yếu tắc sở hữu nhập phân tử hợp ý hóa học cơ học. 

Ví dụ: ứng với công thức tổng quát lác CxHyOzNt, tớ biết hợp ý hóa học cơ học này được cấu trúc kể từ những yếu tắc C, H, O và N.

3.2. Công thức đơn giản và giản dị nhất (CTĐGN)

3.2.1. Định nghĩa

Công thức đơn giản và giản dị nhất là công thức thể hiện tại tỉ trọng tối giản về số nguyên vẹn tử của những yếu tắc nhập phân tử.

3.2.2. Cách thiết lập công thức đơn giản và giản dị nhất

Thiết lập công thức đơn giản và giản dị nhất của HCHC CxHyOzNt tức là thiết lập tỉ lệ:

 • x : nó : z : t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)

 • x : nó : z : t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

3.2.3. Công thức thực nghiệm (CTTN)

 • Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong cơ n: số nguyên vẹn dương và CTĐGN: Công thức đơn giản và giản dị nhất). Xác tấp tểnh n nhằm mò mẫm CTTN

3.3. Công thức phân tử

3.3.1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức thể hiện tại con số nguyên vẹn tử của từng yếu tắc nhập cấu hình phân tử của chính nó.

3.3.2. Cách thiết lập công thức phân tử

Có tía phương pháp để thiết lập công thức phân tử

Cách 1: Dựa nhập bộ phận % lượng những nguyên vẹn tố

 • Cho công thức phân tử CxHyOz, tớ sở hữu tỉ lệ:

 • M/100 = 12.x/(%mC) = 1.y/(%mH) = 16.z/(%mO)

 • Từ cơ tớ sở hữu : 

 • x = M.%mC/(12.100); 

 • y = M.%mH/(1.100); 

 • z = M.%mO/(16.100);

Cách 2: Dựa nhập CTĐGN (công thức đơn giản và giản dị nhất).

Bước 1: Đặt công thức phân tử (CTPT) của hợp ý hóa học cơ học là: (CTĐGN)n (với n ∈ N)
Bước 2: Tính phỏng bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng cho tới hợp ý hóa học cơ học sở hữu chứa chấp links nằm trong hóa trị, ko vận dụng cho tới hợp ý hóa học sở hữu links ion).
Bước 3: Dựa nhập biểu thức k nhằm lựa chọn độ quý hiếm n, kể từ cơ mò mẫm đi ra CTPT (công thức phân tử) của hợp ý hóa học cơ học.

 • Giả sử một hợp ý hóa học cơ học sở hữu CTPT (công thức phân tử) là CxHyOzNt thì tổng số links $\pi$ và vòng của phân tử được gọi là phỏng bất bão hòa của phân tử cơ.

 • Công thức tính phỏng bất bão hòa (k).

  • k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số links $\pi$ và vòng)

  • y = 2x+2+t-2k

Cách 3: Tính trực tiếp theo sau lượng của thành phầm cháy

Phương trình phản xạ cháy: CxHyOzNt + (x+y/4–z/2) O2 → xCO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

 • Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn nguyên vẹn tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2

 • Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = mtổng lượng những nguyên vẹn tố

Sản phẩm cháy của hợp ý hóa học cơ học như CO2, H2O,... được hấp phụ nhập những bình:

 • Sản phẩm là những hóa học hít nước là H2SO4 quánh, P2O5, những muối bột khan → lượng bình tăng đó là lượng nước;

 • Các bình hấp phụ CO2 thông thường là hỗn hợp bazơ → lượng bình tăng đó là lượng CO2.

 • Thường bắt gặp tình huống vấn đề tiếp tục cho tới láo hợp ý thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào trong bình đựng nước vôi nhập hoặc nhập hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

 • Khối lượng bình tăng: m↑ = mCO2 + mH2O

 • Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑ = (mCO2 + mH2O) – mkết tủa

 • Khối lượng hỗn hợp giảm:  mdd↓= mkết tủa – (mCO2 + mH2O)

4. Phân tích yếu tắc nhập hợp ý hóa học hữu cơ
4.1. Phân tích tấp tểnh tính
Mục đích: Xác tấp tểnh những yếu tắc này xuất hiện nhập bộ phận hợp ý hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Chuyển những yếu tắc xuất hiện nhập hợp ý hóa học cơ học trở nên những hóa học vô sinh đơn giản và giản dị tiếp sau đó phân biệt bọn chúng vì thế những phản xạ đặc thù.

Phân tích tấp tểnh lượng - lý thuyết hóa hữu cơ

4.2. Phân tích tấp tểnh lượng
Mục đích: Xác tấp tểnh bộ phận % về lượng của những yếu tắc xuất hiện nhập phân tử hợp ý hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Cân đúng đắn lượng của hợp ý hóa học cơ học. Sau cơ fake yếu tắc C trở nên CO2, H trở nên H2O, N trở nên N2 rồi xác lập đúng đắn lượng hoặc thể tích của những hóa học tạo nên trở nên. Từ cơ tính được % lượng những yếu tắc.

phân tích tấp tểnh tính - lý thuyết hóa hữu cơ

Xác tấp tểnh lượng mol phân tử:

+ Dựa nhập tỉ khối của hóa học cơ học đối với không gian hoặc đối với H2: MA = 29.dA/KK hoặc MA = 2.dA/H2

+ Các hóa học khó khăn cất cánh khá hoặc không mờ khá được xác lập vì thế cách thức nghiệm giá thành hoặc nghiệm sôi.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test free ngay!!

5. Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những hợp ý hóa học cơ học sở hữu bộ phận phân tử rộng lớn tầm thường nhau một hoặc nhiều group CH2 tuy nhiên sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự động nhau được gọi là những hóa học đồng đẳng cùng nhau, bọn chúng hợp ý trở nên sản phẩm đồng đẳng.

Giải thích: Mặc cho dù những hóa học nhập nằm trong sản phẩm đồng đẳng sở hữu công thức phân tử (CTPT) không giống nhau về con số group CH2 nhưng tại vì bọn chúng sở hữu cấu trúc hoá học tập tương tự động nhau nên sở hữu đặc thù hoá học tập cũng tương tự động nhau.

Ví dụ:  Các hiđrocacbon nhập dãy:  CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… CnH2n+2, hóa học hâu phương rộng lớn hóa học ngay lập tức trước 1 group CH2 và đều sở hữu đặc thù hoá học tập tương tự động nhau.

5.2. Đồng phân

Những hợp ý hóa học sở hữu cấu trúc không giống nhau tuy nhiên sở hữu cộng đồng công thức phân tử gọi là những hóa học đồng phân.

Giải thích: Những hóa học đồng phân là những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu cấu trúc hoá học tập lại không giống nhau, ví dụ điển hình etanol sở hữu cấu trúc H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete sở hữu cấu trúc H3C-O-CH3, chính vì thế tuy nhiên công thức phân tử giống như nhau tuy nhiên bọn chúng là những hóa học không giống nhau, sở hữu đặc thù không giống nhau.

→ Etanol (C2H5OH) và đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 hóa học trọn vẹn không giống nhau (tính hóa học không giống nhau) tuy nhiên lại sở hữu cộng đồng công thức phân tử là C2H6O.

6. Liên kết chất hóa học và những phản xạ hóa hữu cơ

6.1. Liên kết hóa học

6.1.1. Liên kết σ

Liên kết tạo nên vì thế 1 cặp electron người sử dụng cộng đồng được gọi là links đơn. Liên kết đơn này nằm trong loại links σ. Liên kết đơn thân thiện 2 nguyên vẹn tử được trình diễn vì thế 2 vệt chấm hoặc 1 gạch men nối.

6.1.2. Liên kết $\pi$

Liên kết tạo nên vì thế 2 cặp electron người sử dụng cộng đồng được gọi là links song. Liên kết song này bao gồm một links σ và 1 links $\pi$, trình diễn vì thế 4 vệt chấm hoặc 2 gạch men nối thân thiện 2 nguyên vẹn tử.

Liên kết tạo nên vì thế 3 cặp electron người sử dụng cộng đồng được gọi là links tía. Liên kết tía này bao gồm một links σ và 2 links $\pi$, trình diễn vì thế 6 vệt chấm hoặc 3 gạch men nối thân thiện 2 nguyên vẹn tử.

Liên kết song và links tía gọi là links bội.

6.2. Phản ứng hóa hữu cơ 

6.2.1. Liên kết σ

Đây là links bền nhất trong số loại links cấu trúc nên hợp ý hóa học cơ học .

Là links tạo nên trở nên nền tảng chủ yếu cho tới mạch cacbon.

Nếu không tồn tại links σ thân thiện nhị nguyên vẹn tử thì ko thể tạo hình links $\pi$ thân thiện nhị nguyên vẹn tử cơ.

a. Phản ứng thế bẻ gãy links C-H:

Bậc của Cacbon: Các Cacbon nhập mạch C sở hữu bậc ứng với số Cacbon tuy nhiên nó links thẳng xung xung quanh.

Quy tắc phản xạ thế:

 • Khi links C-H bị bẻ gãy thì theo đuổi trật tự ưu tiên C-H của C bậc cao tiếp tục dễ dẫn đến gãy rộng lớn.

 • Phản ứng thế của C-H xẩy ra ở ngẫu nhiên links C-H này nhập phân tử hợp ý hóa học cơ học ko chứa chấp links $\pi$ của C với C.

 • Tạo đi ra nhiều thành phầm thế:

 • Sản phẩm chính: thành phầm thế nhập địa điểm C bậc tối đa.

 • Sản phẩm phụ: là thành phầm thế nhập những địa điểm C sót lại.

 • Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 + Cl2 -askt→ CnH2n+1Cl + HCl

 • CnH2n+1Cl : là nhiều hóa học (đồng phân) bao hàm thành phầm chủ yếu láo nháo thành phầm phụ.

b. Phản ứng cracking bẻ gãy links C-C:

Đây là phản xạ bẻ gãy mạch Cacbon khó khăn xẩy ra nên cần thiết sức nóng phỏng (to), xúc tác (xt), áp suất (p) chắc chắn.

Xem thêm: si ra na2sio3

Phản ứng chỉ xẩy ra ở hợp ý hóa học Ankan (hidrocacbon mạch hở ko chứa chấp links $\pi$)

Phản ứng bẻ gãy tạo nên thành phầm là một trong ankan và 1 anken:

Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 –cracking→ CaH2a+2 + CbH2b

 • n = a + b.

 • 1 mol ankan cracking tạo nên 2 mol thành phầm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 Liên kết $\pi$

a. Phản ứng nằm trong nhập links $\pi$:

Trong links C = C có một links $\pi$ nhập C ≡ C sở hữu 2 links $\pi$ đều đơn giản dễ dàng bị bẻ gãy muốn tạo trở nên những links σ vững chắc rộng lớn.

Ví dụ :

 • CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Nhận xét :

  • Liên kết $\pi$ thân thiện 2 Cacbon bị bẻ gãy muốn tạo trở nên 2 links σ C-Br vững chắc rộng lớn.

  • Một $\pi$ phản xạ với cùng 1 Br2.

 • Khi nằm trong nhập bộ phận bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) bộ phận X được ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm chính: Lúc X gắn nhập địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm phụ: Lúc X gắn nhập những địa điểm C sót lại.

 • Ví dụ :

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 (sản phẩm chính)

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH2Cl - CH2 - CH3 (sản phẩm phụ)

b. Phản ứng trùng khớp – links $\pi$:

Là phản xạ bẻ gãy links $\pi$ để tạo nên links σ liên kết những phân tử monome tạo nên trở nên phân tử to hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

 • dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C - CH = CH2 (nhiệt phỏng, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

 • n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua hoặc hay còn gọi là P..V.C)

c. Phản ứng thế của H linh động:

Xét hợp ý hóa học R - C ≡ CH : H nhập tình huống này là H vui nhộn sở hữu kĩ năng tạo nên phản xạ thế với:

 • Kim loại mạnh giải hòa H2.

 • AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa muối bột Ag.

 • Ví dụ :

  • R - C ≡ CH + Na → R - C ≡ CNa + H2

  • R - C ≡ CH + Ag2O → R - C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là bộ phận biểu tượng cho tới dd AgNO3/NH3)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn luyện kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài bác luyện về chất hóa học cơ học nhập đề ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc Gia ngay

7. Lý thuyết hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát lác (CTTQ): CnH2n + 2 (n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,....

Đồng phân: 

 • Chỉ sở hữu đồng phân mạch C (dạng mạch trực tiếp, mạch nhánh).

 • Cách ghi chép đồng phân: 

  • Viết mạch C trực tiếp. Ta được đồng phân trước tiên mạch trực tiếp.

  • Giảm 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng của mạch nhằm gắn C nhập nhánh, cho tới Lúc số C thực hiện nhánh vì thế với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

  • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

Công thức tính thời gian nhanh của ankan: 3 < n < 7

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 được quy ước là C sát mạch nhánh nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu + an.

Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Bậc C: số nguyên vẹn tử C tuy nhiên links với C đang được xét: C bậc 1 links với cùng 1 C xung quanh; C bậc 2 links với 2 C xung quanh; C bậc 3 links với 3 C xung xung quanh.

tìm bậc C - đại cương hóa hữu cơ

Tính hóa học vật lý

 • Nhẹ rộng lớn nước và gần như là ko tan nội địa, tan nhiều trong số dung môi cơ học.

 • Trong ĐK thông thường, C1 → C4 ở dạng khí, những ankan tiếp theo sau (C5 → C17) ở dạng lỏng, C18 trở chuồn ở dạng rắn.

 • Đặc điểm: Chỉ bao gồm những links đơn. 

Tính hóa học hóa học

 • Phản ứng thế là 1 trong những phản xạ đặc thù của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H ở C bậc cao) nhập ankan bị thay cho thế vì thế yếu tắc halogen nhập ĐK sở hữu độ sáng hoặc đun rét mướt.

phản ứng thế của Ankan - đại cương hóa hữu cơ

 • Phản ứng tách: Dưới sức nóng phỏng và xúc tác tương thích, ankan sở hữu phân tử khối nhỏ bị tách trở nên những anken ứng.

phản ứng tách của Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của Ankan
ứng dụng Ankan - đại cương hóa hữu cơ

7.2. Anken

Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát lác là CnH2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken sở hữu 2 loại đồng phân là đồng phân cấu trúc (mạch C và địa điểm nối đôi) và đồng phân hình học tập.

 • Đồng phân cấu tạo:

 • Cách ghi chép đồng phân: Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng để tại vị địa điểm links song tương thích. Ta chiếm được những đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C đi ra thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối song, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục ghi chép những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới Lúc số C thực hiện nhánh vì thế với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân cấu trúc C5H10- Lý thuyết hóa hữu cơ

 • Khi 2 group thế của nguyên vẹn tử C đem nối song không giống nhau thì tiếp tục thực hiện xuất hiện tại đồng phân hình học tập. Nếu những group thế (-CH3, -C2H5, -Cl,...) sở hữu phân tử khối to hơn ở thuộc sở hữu 1 phía với nối song tiếp tục chiếm được đồng phân dạng cis. Nếu những group thế sở hữu phân tử khối to hơn ở không giống phía tiếp tục chiếm được đồng phân dạng trans.

đồng phân hình học tập anken - đại cương hóa hữu cơ

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, sở hữu chứa chấp nối song và nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 tính kể từ C sát địa điểm nối song nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối song –  en.

hoa-huu-co

Đặc điểm cấu tạo: mạch hidocacbon nên sở hữu một links song, nhập cơ sở hữu một links π và một links σ.

Tính hóa học vật lí: 

 • Nhẹ rộng lớn nước, ko tan nội địa.

 • Trong ĐK thông thường, C2 → C4 tồn bên trên ở dạng khí, C5 trở chuồn tồn bên trên ở dạng lỏng hoặc rắn.

 • Khi phân tử khối (M) tăng, sức nóng nhiệt độ chảy, sức nóng phỏng sôi và lượng riêng biệt cũng tiếp tục tăng theo đuổi.

Tính hóa học hoá học tập của anken: 

 • Phản ứng đặc thù là phản xạ nằm trong (vì sở hữu links π dễ dẫn đến huỷ huỷ, tầm thường bền):

hoa-huu-co

 • Anken nếu như nằm trong H2 tiếp tục sinh đi ra ankan tương ứng; nếu như cùng theo với halogen hoặc hợp ý hóa học halogen tiếp tục sinh đi ra dẫn xuất của halogen; nếu như lộn với nước tiếp tục sinh đi ra ancol ứng.

 • Quy tắc Maccopnhicop: Khi Anken cùng theo với những hợp ý hóa học ko đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc cao.

- Phản ứng trùng hợp

phản ứng trùng khớp anken - đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng oxy hóa
phản ứng lão hóa anken -đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 và tổn thất màu sắc hỗn hợp brom là 2 phản xạ đặc thù dùng để làm phân biệt anken.
Ứng dụng của anken:

ứng dụng của Anken - hóa hữu cơ

7.3. Ankin

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử sở hữu có một nối tía.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin sở hữu đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối tía, ankin không tồn tại đồng phân hình học tập. Cách ghi chép đồng phân: 

 • Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng của mạch C để tại vị địa điểm links tía. Ta chiếm được đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối tía, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục ghi chép những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới Lúc số C ở thực hiện nhánh vì thế với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung tăng những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

Danh pháp:

 • Gọi tên

  • Chọn mạch chính: là mạch C lâu năm nhất, sở hữu chứa chấp nối tía và nhiều nhánh nhất.

  • Đánh số:C số 1 tính kể từ C sát địa điểm nối tía nhất.

  • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối tía –  in.

Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Tên gọi thường:

Ví dụ:

 • CH ☰ CH: axetilen

 • CH ☰ C - CH3: metylaxetilen

 • CH ☰  C - CH2 - CH3: etylaxetilen

 • CH3 - C ☰  C - CH3: dimetylaxetilen 

Tính hóa học hóa học:

 • Phản ứng cộng

phản ứng nằm trong của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng nhị hợp ý, tam hợp ý của axetilen

 • Phản ứng thế: phân biệt ank - 1 - in

phản ứng thế của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

phản ứng lão hóa của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Ứng dụng của Ankin:

ứng dụng của Ankin - hóa hữu cơ

7.4. Ankađien

Ankađien là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử sở hữu chứa chấp 2 nối song.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

Phân loại: 

 • Ankađien sở hữu 2 nối song thường xuyên nhau

 • Ankađien sở hữu 2 nối song cơ hội một nối đơn (hay hay còn gọi là ankađien phối hợp, ankadien loại này được phần mềm nhiều nhất)

 • Ankađien sở hữu 2 nối song xa nhau chừng nhiều nối đơn,....

Tính hóa học hoá học: Ankađien sở hữu những đặc thù hoá học tập tương tự động như anken.

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của ankadien: pha trộn những polime sở hữu tính đàn hồi cao người sử dụng nhập phát triển cao su thiên nhiên.

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổng ôn kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài bác luyện nhập đề ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

7.5. Dãy đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm phức tuy nhiên trong phân tử có một vòng benzen.

Công thức tổng quát: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n - 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

 • Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen sở hữu đồng phân về địa điểm group ankyl bên trên vòng và cấu trúc mạch C của nhánh.

 • Vòng benzen được quy ước luôn luôn là mạch chủ yếu.

 • 6 địa điểm C bên trên vòng benzen đó là 6 địa điểm nhằm gắn nhánh.

 • Nếu số C của nhánh kể từ 3 trở lên trên sẽ có được đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh.

Tên gọi: Tên group ankyl + benzen.

 • Đánh số sao cho tới chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 2 cùng nhau, tớ gọi là ortho- (o-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 3 cùng nhau, tớ gọi là meta- (m-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 4 cùng nhau, tớ gọi là para- (p-)

dãy đồng đẳng benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen vô cùng vững chắc vì thế sở hữu 3 links đơn đan xen thân thiện 3 links song.

Tính hóa học hoá học: 

 • Phản ứng thế:

  • Khi sở hữu xúc tác Fe, sức nóng phỏng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế nhập nhân thơm phức.

  • Khi sở hữu độ sáng, sức nóng phỏng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế nhập địa điểm nhánh.

 • Quy tắc thế nhập nhân benzen:

  • Khi vòng benzen tiếp tục đã có sẵn group thế ankyl thì những group thế tiếp theo sau ưu tiên thế nhập địa điểm ortho và para (2, 4, 6).

  • Khi vòng benzen tiếp tục đã có sẵn group thế COOH, gốc R chứa chấp links song, NO2, group thế tiếp theo sau được ưu tiên thế nhập những địa điểm meta (3, 5).

phản ứng thế benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

  • Oxy hóa ko trả toàn: benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 nhập ĐK thông thường tuy nhiên Lúc đun rét mướt cơ hội thủy, toluen tạo nên kết tủa MnO2 và làm mất đi màu sắc KmnO4.

benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 nhập ĐK thông thường - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng toluen tạo nên kết tủa với KMnO4 nhập ĐK sức nóng phỏng - đại cương hóa hữu cơ

 • Oxy hóa trả toàn

phương trình phản xạ Oxy hóa trọn vẹn benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của benzen: 
ứng dụng của benzen - hóa hữu cơ

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test free ngay!!

Trên đấy là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới hóa hữu cơ. Đây là 1 trong những nội dung rất rộng và vô cùng cần thiết nhập lịch trình ôn ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia và đòi hỏi những em nên cầm thiệt chắc hẳn, chúc những em sở hữu sự sẵn sàng rất tốt nhất nhập quy trình ôn ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia. Trong khi, em rất có thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn nhằm coi tăng những bài bác giảng hoặc tương tác trung tâm tương hỗ nhằm nhận tăng nhiều bài bác giảng và được sẵn sàng kiến thức và kỹ năng rất tốt cho tới kỳ ganh đua trung học phổ thông vương quốc tới đây nhé!

Xem thêm: cao ra ca(oh)2