hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Câu hỏi:

03/08/2019 25,201

D. Phân đôi

Bạn đang xem: hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko đích với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định quyết định về mặt mày DT qua loa những  thế hệ cơ thể

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô thời hạn ngắn

D. Có tài năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ một vừa hai phải đem ở động vật hoang dã ko xương sinh sống một vừa hai phải ở động vật hoang dã đem xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ vì thế kiểu dáng phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ vì thế kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt biển cả sinh đẻ vì thế kiểu dáng nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng trở thành hình sinh đẻ vì thế phân đôi

(5) loài kiến sinh đẻ vì thế phân song và trinh tiết sinh

(6) ong sinh đẻ vì thế kiểu dáng trinh tiết sinh

Tính đích (Đ)/sai (S) trong số tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Xem thêm: văn 8 câu cầu khiến

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 4:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên tương tự hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiện tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh đi ra nhiều thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiện tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiện tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh đi ra duy nhất thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiện tinh dịch và trứng

Câu 5:

Sinh sản vô tính gặp gỡ ở?

A. hầu hết loại động vật hoang dã đem tổ chức triển khai thấp

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật đem xương sống

D. Động vật đơn bào

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân phiên bản vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy thất lạc nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung hình mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng vẫn lấy thất lạc nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung hình mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung hình mới

Xem thêm: văn 8 câu trần thuật

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở nên phôi rồi cách tân và phát triển trở nên khung hình mới