hình hộp là gì

Chào chúng ta, nhập giờ đồng hồ anh đem thật nhiều kể từ vựng nhằm chỉ hình dạng. Các nội dung bài viết trước, Vui mỉm cười lên đang được ra mắt về một trong những hình khối như hình sao, khối nhiều diện, hình chén giác, hình tam giác cân nặng, hình vuông vắn, hình vỏ hộp, hình chào bán nguyệt, hình elíp, hình phễu, hình ngược tim, hình trụ, hình nhiều giác, hình chữ nhật, hình trứng, hình bình hành, hình xoắn ốc, … Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục kế tiếp dò xét hiểu một kể từ vựng giờ đồng hồ anh về hình khối không giống cũng khá thân thuộc này đó là hình vỏ hộp. Nếu các bạn không biết hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh là gì thì nên nằm trong Vui mỉm cười lên dò xét hiểu tức thì tại đây nhé.

 • Hình chữ thập giờ đồng hồ anh là gì
 • Hình ngược tim giờ đồng hồ anh là gì
 • Khối nhiều diện giờ đồng hồ anh là gì
 • Hình nhiều giác giờ đồng hồ anh là gì
 • Cháu gái giờ đồng hồ anh là gì
Hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh là gì
Hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh là gì

Hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh là gì

Hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh gọi là boxy, phiên âm giờ đồng hồ anh gọi là /ˈbɒk.si/.

Bạn đang xem: hình hộp là gì

Boxy /ˈbɒk.si/

https://mamnonvinschool.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Boxy.mp3

Để gọi đích thương hiệu giờ đồng hồ anh của hình vỏ hộp cực kỳ giản dị, chúng ta chỉ việc nghe phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ boxy rồi phát biểu theo gót là gọi được tức thì. quý khách hàng cũng rất có thể gọi theo gót phiên âm boxy /ˈbɒk.si/ tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn vì như thế gọi theo gót phiên âm các bạn sẽ không biến thành sót âm như lúc nghe. Về yếu tố gọi phiên âm của kể từ boxy thế này chúng ta cũng có thể coi thêm thắt nội dung bài viết Hướng dẫn cơ hội gọi phiên âm nhập giờ đồng hồ anh nhằm biết phương pháp gọi ví dụ.

Lưu ý:

Xem thêm: nh3+ch3cooh

Xem thêm: Hình lập phương giờ đồng hồ anh là gì

Hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh là gì
Hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh là gì

Một số kể từ vựng giờ đồng hồ anh về hình khối

Sau khi đang được biết hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh là gì thì vẫn còn tồn tại thật nhiều kể từ vựng giờ đồng hồ anh về hình khối không giống cực kỳ thân thuộc, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm thêm thắt kể từ vựng chỉ hình khối không giống nhập list sau đây để sở hữu vốn liếng kể từ giờ đồng hồ anh đa dạng và phong phú rộng lớn khi tiếp xúc.

 • Pentagon /’pentəgən/: hình ngũ giác
 • Boxy /ˈbɒk.si/: hình hộp
 • Square /skweər/: hình vuông
 • Trapezium /trəˈpiː.zi.əm/: hình thang (US – Trapezoid)
 • Cross /krɒs/: hình chữ thập (thánh giá)
 • Heart /hɑːt/: hình ngược tim
 • Funnel /ˈfʌn.əl/: hình phễu
 • Pyramid /'pirəmid/: hình kim tự động tháp
 • Octahedron /ˌɒk.təˈhiː.drən/: hình chén diện
 • Trapezoid /ˈtræp.ɪ.zɔɪd/: hình tứ giác (US – Trapezium) - quadrilateral
 • Pear-shaped /ˈpeə.ʃeɪpt/: hình ngược lê
 • Octagon /'ɔktəgən/: hình chén giác
 • Cylinder /'silində/: hình trụ
 • Sphere /sfiə/: hình cầu
 • Rectangular /rekˈtæŋ.ɡjə.lər/: hình vỏ hộp chữ nhật (cuboid)
 • Rectangle /’rek,tæɳgl/: hình chữ nhật
 • Heptagon /ˈhep.tə.ɡən/: hình thất giác
 • Nonagon /ˈnɒn.ə.ɡən/: hình cửu giác
 • Polygon /ˈpɒl.i.ɡɒn/: hình nhiều giác
 • Ovoid /ˈəʊ.vɔɪd/: hình trứng
 • Star /stɑ:/: hình sao
 • Cube /kju:b/: hình lập phương
 • Decagon /ˈdek.ə.ɡən/: hình thập giác
 • Oval /'ouvəl/: hình bầu dục
 • Right-angled triangle /ˌraɪt.æŋ.ɡəld ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác vuông (US - right triangle)
 • Circle /'sə:kl/: hình tròn
 • Semicircle /ˈsem.iˌsɜː.kəl/: hình chào bán nguyệt
 • Tubular /ˈtʃuː.bjə.lər/: hình ống
 • Ellipse /iˈlɪps/: hình elíp
 • Triangle /’traiæɳgl/: hình tam giác
 • Equilateral triangle /ˌiː.kwɪˈlæt.ər.əl ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác đều
 • Shape /ʃeɪp/: hình dạng
 • Half-moon /ˌhɑːfˈmuːn/: hình trăng khuyết
 • Rhombus /ˈrɒm.bəs/: hình thoi (diamond)
 • Isosceles triangle /aɪˌsɒs.əl.iːz ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác cân

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc hình vỏ hộp giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp là boxy, phiên âm gọi là /ˈbɒk.si/. Lưu ý là boxy nhằm chỉ công cộng về hình vỏ hộp chứ không chỉ có ví dụ về hình vỏ hộp ra làm sao. Nếu bạn thích phát biểu ví dụ về hình vỏ hộp ra làm sao thì nên cần tế bào miêu tả ví dụ rộng lớn. Về cơ hội phân phát âm, kể từ boxy nhập giờ đồng hồ anh phân phát âm cũng rất dễ dàng, các bạn chỉ việc nghe phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ boxy rồi gọi theo gót là rất có thể phân phát âm được kể từ này. Nếu bạn thích gọi kể từ boxy chuẩn chỉnh hơn vậy thì hãy coi phiên âm rồi gọi theo gót phiên âm tiếp tục phân phát âm chuẩn chỉnh rộng lớn. Chỉ cần thiết các bạn luyện gọi một ít là tiếp tục gọi được chuẩn chỉnh kể từ boxy tức thì.

Xem thêm: h2nch2cooh + naoh