hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

Câu hỏi:

14/05/2020 100,921

B. Sự biến chuyển thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự vận động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự biến chuyển thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Đáp án B

Tự cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình kể từ tự sự biến chuyển thiên kể từ trải qua mạch làm cho vì thế sự biến chuyển thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sườn thừng phẳng lặng, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng thừng bịa vô kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mũi phẳng lặng sườn thừng một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tao thực hiện mang lại kể từ ngôi trường tách đều cho tới ko trong tầm thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay vô sườn thừng trong tầm thời hạn kể từ ngôi trường thay đổi là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 2:

Môt sườn thừng dẫn sở hữu 1000 vòng được bịa vô kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng lặng sườn. Diện tích từng vòng thừng là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được tạo tách đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T vô thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động vô toàn sườn thừng là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống thừng có tính tự động cảm L, ống thừng loại nhì sở hữu số vòng thừng tăng gấp hai và diện tích S từng vòng thừng tách 1/2 đối với ống thừng loại nhất. Nếu nhì ống thừng sở hữu chiều lâu năm như nhau thì chừng tự động cảm của ống thừng loại nhì là:

A. L

Xem thêm: bài tập toán lớp 5 tập 2

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn thừng phẳng lặng, sở hữu 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn thừng bịa vô kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp hai vô thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô cuộn thừng sẽ sở hữu chừng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một sườn thừng dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; bịa vô kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi phẳng lặng sườn thừng. Cầm nhì cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhì phía và để được hình chữ nhật sở hữu cạnh này lâu năm gấp hai cạnh bại. hiểu năng lượng điện trở sườn R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch rời vô khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng thừng sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ 1 góc 30o, cho biết thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ biến chuyển thiên theo đòi thời hạn như đồ vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

Xem thêm: hướng chuyển dịch công nghiệp chế biến của nước ta hiện nay là

D. S V