hiện tượng tự cảm

Vật lí lớp 11 Hiện tượng tự động cảm (Self Inductance) nằm trong chủ thể Vật lí lớp 11 Cảm ứng năng lượng điện từ. Hiện tượng tự động cảm cơ bạn dạng cũng chính là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ, tuy vậy nó cũng có thể có nhiều điểm khác lạ với hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ vẫn học tập ở bài xích trước

Hiện tượng tự động cảm là gì?

Bạn đang xem: hiện tượng tự cảm

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ xẩy ra nhập mạch với dòng sản phẩm năng lượng điện. Sự đổi mới thiên dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch sinh rời khỏi kể từ trải qua mạch. Hiện tượng tự động cảm xẩy ra so với những chão cuốn trở nên vòng tròn trặn (cuộn dây)

Thí nghiệm vật lí về hiện tượng tự cảm

Sơ đồ vật thử nghiệm như hình vẽ

Hiện tượng tự động cảm, suất năng lượng điện động tự động cảm, vật lí lớp 11

TN1: Khóa K1, K2 đóng góp, K3 cởi. Khi đóng góp khóa K, đèn 2 sáng sủa lên ngay lập tức còn đèn 1 sáng sủa lên lờ đờ rộng lớn đèn 2.

Giải mến hiện tượng kỳ lạ vật lí nhập thử nghiệm TN1

Khi đóng góp khóa K, dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt ống chão tăng thêm đột ngột trong vòng thời hạn ngắn ngủi (cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện tăng kể từ 0 lên I => độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện đổi mới thiên tăng) thực hiện mang lại kể từ ngôi trường qua quýt ống chão tăng thêm => kể từ trải qua cuộn chão L tăng thêm.

Trong khoảng chừng thời hạn Từ trải qua cuộn chão đổi mới thiên sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình theo đuổi ấn định luật Lenxơ, Dòng năng lượng điện chạm màn hình nhập cuộn chão L với chiều ngăn chặn sự tăng tăng của kể từ thông => nó thực hiện tách độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt đèn 1, thực hiện đèn 1 sáng sủa lờ đờ rộng lớn đèn 2.

Dòng năng lượng điện qua quýt năng lượng điện trở R không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì nên đèn 2 sáng sủa lên ngay lập tức.

Xem thêm: mgcl2 h2so4

Hiện tượng nhập thử nghiệm bên trên được gọi là hiện tượng tự cảm chỉ xẩy ra nhập thời hạn ngắn ngủi khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch đổi mới thiên tăng (đóng mạch)

Hiện tượng tự động cảm, vật lí lớp 11
TN2: Khóa K1, K3 đóng góp, K2 cởi. Khi ngắt khóa K, đèn 3 đang được tắt chợt sáng sủa vụt lên rồi tắt ngay lập tức.

Giải mến hiện tượng kỳ lạ vật lí nhập thử nghiệm TN2

Khi ngắt khóa K, dòng sản phẩm năng lượng điện đột ngột tách trong vòng thời hạn ngắn ngủi (từ độ mạnh I về 0) => kể từ ngôi trường qua quýt cuộn chão L tách => kể từ trải qua cuộn chão L đổi mới thiên tách.

Từ trải qua cuộn chão L đổi mới thiên tách => sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình qua quýt cuộn chão với chiều ngăn chặn sự tách => dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình này trải qua đèn 3 thực hiện đèn 3 sáng sủa vụt lên. Sau khoảng chừng thời hạn ngắt mạch không hề sự đổi mới thiên kể từ thông => dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình tổn thất chuồn => đèn 3 vụt tắt.

Hiện tượng nhập thử nghiệm bên trên được gọi là hiện tượng tự cảm chỉ xẩy ra nhập thời hạn ngắn ngủi khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch đổi mới thiên tách (ngắt mạch).

Ứng dụng của hiện tượng tự cảm:

Hiện tượng tự động cảm có rất nhiều phần mềm trong những mạch năng lượng điện xoay chiều. Cuộn cảm là 1 thành phần cần thiết trong những mạch năng lượng điện xoay chiều với mạch xê dịch năng lượng điện kể từ và những máy đổi mới áp.

Nguyên tắc sinh hoạt của dòng sản phẩm đổi mới áp dựa vào hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ và hiện tượng tự cảm

So sánh hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ và hiện tượng tự cảm

Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện từ Hiện tượng tự động cảm
Từ thông đổi mới thiên qua quýt mạch kính → sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch Là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ xẩy ra nhập mạch với dòng sản phẩm năng lượng điện.
Xảy rời khỏi nhập mạch không tồn tại điện Xảy rời khỏi nhập mạch với dòng sản phẩm điện
Từ trải qua mạch đổi mới thiên nhờ việc thay cho thay đổi của B hoặc S hoặc α Từ thông đổi mới thiên nhờ việc thay cho thay đổi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch
Chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình tuân theo đuổi ấn định luật Lenxơ Chiều dòng sản phẩm năng lượng điện tự động cảm tuân theo đuổi ấn định luật Lenxơ

 

Xem thêm: sio2 koh