hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 69,583

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. độ sáng bị gãy khúc Khi truyền xiên góc qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thuộc nhì môi trường xung quanh nhập trong cả.

Đáp án chủ yếu xác

B. độ sáng bị hạn chế độ mạnh Khi truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thuộc nhì môi trường xung quanh nhập trong cả.

C. độ sáng bị hắt lại môi trường xung quanh cũ Khi truyền cho tới mặt mũi phân cơ hội thân thuộc nhì môi trường xung quanh nhập trong cả.

D. độ sáng bị thay cho thay đổi sắc tố Khi truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thuộc nhì môi trường xung quanh nhập trong cả.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng kỳ lạ độ sáng bị gãy khúc Khi truyền xiên góc qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thuộc nhì môi trường xung quanh nhập trong cả.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo tấp tểnh luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới trực thuộc và một mặt mũi phẳng lì.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc chuồn kể từ bầu không khí nhập môi trường xung quanh sở hữu tách suất n, sao mang lại tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem bám theo công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh cơ so sánh với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: nh3+co2

D. nước.

Câu 4:

Tốc phỏng độ sáng nhập bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ranh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ranh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho tách suất của nước vì thế 4/3, của benzen vì thế 1,5, của thủy tinh ranh flin là một trong,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra Khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh ranh flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh ranh flin.

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh ranh flin.

Xem thêm: br2 +ki

TÀI LIỆU VIP VIETJACK