hexametylenđiamin

Khách

Bạn đang xem: hexametylenđiamin

Khách

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng nhập phía trên, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Cho hỗn hợp những hóa học sau: axit glutamic; glyxin, lysin, alanin, đimetylamin, anilin, phenylamoniclorua, kalibenzoat, etilenglicol. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím đổi màu hồng, màu xanh lá cây, ko thay đổi color theo thứ tự là A. 2, 4, 3 B. 3, 2, 4 C. 3, 3, 3 D. 2, 3,...Đọc tiếpCho hỗn hợp những hóa học sau: axit glutamic; glyxin, lysin, alanin, đimetylamin, anilin, phenylamoniclorua, kalibenzoat, etilenglicol. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím đổi màu hồng, màu xanh lá cây, ko thay đổi color theo thứ tự là A. 2, 4, 3 B. 3, 2, 4 C. 3, 3, 3 D. 2, 3, 4

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Có những hỗn hợp sau (dung môi nước) : CH3NH2 (1); anilin (2); amoniac (3); HOOC- CH(NH2)-COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2 (5), lysin (6), axit glutamic (7). Các hóa học thực hiện quỳ tím gửi trở thành màu xanh lá cây là A. (1), (2), (3), (4), (5) B. (1), (2), (3) C. (1), (2), (3), (5) D. (1), (3), (5),...Đọc tiếpCó những hỗn hợp sau (dung môi nước) : CH3NH2 (1); anilin (2); amoniac (3); HOOC- CH(NH2)-COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2 (5), lysin (6), axit glutamic (7). Các hóa học thực hiện quỳ tím gửi trở thành màu xanh lá cây là A. (1), (2), (3), (4), (5) B. (1), (2), (3) C. (1), (2), (3), (5) D. (1), (3), (5), (6)

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Xem thêm: p + hno3 loãng

Cho những dung dịch: axit glutamic, valin, lysin, alanin, etylamin, anilin. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch color hồng, gửi thanh lịch màu xanh lá cây và ko đổi màu theo thứ tự là A. 2, 1, 3. B. 1, 1, 4. C. 3, 1, 2. D. 1, 2, 3.