hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Câu hỏi:

27/07/2019 121,097

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự hiệu quả của trái đất lên đối tượng người tiêu dùng làm việc là tư liệu làm việc.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và niềm tin của trái đất được áp dụng nhập quy trình phát triển là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác làm việc.

Câu 2:

Trong những nhân tố cấu trở nên tư liệu làm việc, nhân tố này bên dưới đó là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát triển.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát triển.

D. Cửa hàng vật hóa học.

Câu 3:

Yếu tố này sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và ra quyết định nhất nhập quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nước ta là

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc tân tiến.

Câu 4:

Quá trình phát triển bao gồm những nhân tố này bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người tiêu dùng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người tiêu dùng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người tiêu dùng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát triển của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. dẫn đến những độ quý hiếm vật hóa học và niềm tin.

C. gom con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển tài chính.

Câu 6:

Yếu tố này bên dưới đó là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm mạng vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu kiến tạo.

Xem thêm: vật lý 8 bài 8