hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ gì

  1. Lớp 11

  2. Nhiệm vụ của khối hệ thống cung ứng nhiên liệu và không gian vô mô tơ xăng là:

hint-header

Cập nhật ngày: 07-09-2022


Chia sẻ bởi: Trần phong


Nhiệm vụ của khối hệ thống cung ứng nhiên liệu và không gian vô mô tơ xăng là:

A

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra bên ngoài.

B

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ theo như đúng đòi hỏi phụ chuyển vận và thải sạch sẽ khí cháy ra bên ngoài.

C

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải không gian ra bên ngoài.

D

Cung cung cấp không gian sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra bên ngoài.

Chủ đề liên quan

Trong khối hệ thống phun xăng, trung khí được tạo hình ở đâu?

A

Hòa khí được tạo hình ở vòi vĩnh phun.

B

Hòa khí được tạo hình ở Sở chế trung khí.

C

Hòa khí được tạo hình ở ống dẫn hấp thụ.

D

Hòa khí được tạo hình ở xi lanh.

Trong mô tơ xăng 4 kì thì kì nào là Bugi nhảy tia lửa năng lượng điện ?

A

Cuối kì nén.

B

Kì hấp thụ.

C

Kì cháy- dãn nỡ.

D

Kì nén.

Chọn phương án đích nhất:

A

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì như thế mô tơ diezel ko cần thiết bugi nhảy tia lửa năng lượng điện.

B

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì như thế mô tơ diezel có tính bền cao hơn nữa.

C

Tỷ số nén của mô tơ diezen cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì như thế hiệu suất của mô tơ diezel cao hơn nữa hiệu suất của mô tơ xăng.

D

Tỷ số nén của mô tơ diezen cần cao hơn nữa tỷ số nén của mô tơ xăng vì như thế nhiên liệu mong muốn tự động cháy được cần sở hữu áp suất và nhiệt độ phỏng cao.

Máy đổi mới áp tấn công lửa sở hữu nhiệm vụ?

A

Hạ năng lượng điện áp nhằm rất có thể tấn công lửa qua chuyện bugi.

B

Tăng tần số của dòng sản phẩm năng lượng điện nhằm rất có thể tấn công lửa qua chuyện bugi.

C

Hạ tần số của dòng sản phẩm năng lượng điện nhằm rất có thể tấn công lửa qua chuyện bugi.

D

Tăng năng lượng điện áp nhằm rất có thể tấn công lửa qua chuyện bugi.

Ở mô tơ sử dụng Bộ độ trung khí, lượng hoà khí cút vô xilanh được kiểm soát và điều chỉnh bằng phương pháp tăng hạn chế phỏng há của:

A

Van bão táp.

B

Van kim ở bầu phao.

C

Van ga.

D

Vòi phun.

Chi tiết cần thiết nhất của khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ hoà khí là:

A

Bộ chế hoà khí

B

Thùng xăng

C

Bầu thanh lọc khí.

D

Bơm xăng

Ở mô tơ xăng, nhiên liệu và không gian được đem và vô xi lanh như vậy nào?

A

Nhiên liệu và không gian được hoà trộn bên phía ngoài xi lanh trước lúc cút vô xi lanh ở kì hấp thụ.

B

Nhiên liệu cút vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và không gian cút vô xi lanh ở kì nén.

C

Nhiên liệu và không gian được hoà trộn phía bên trong xi lanh và tự động bốc cháy

D

Không khi cút vô xi lanh ở kỳ hấp thụ và nhiên liêu cút vô xi lanh ở cuối kì nén.

Hệ thống tấn công lửa sở hữu ở loại mô tơ nào?

A

Động cơ xăng.

B

Động cơ xăng 2 kỳ.

C

Động cơ xăng 4 kỳ.

D

Động cơ điêzen.

Nguyên lí thao tác làm việc của khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí là :

A

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện bầu thanh lọc cho tới xilanh.

B

xăng được bơm qua chuyện bầu thanh lọc lên thùng xăng rồi cho tới chống phao.

C

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện bầu thanh lọc đem lên chống phao.

D

xăng được bơm kể từ thùng xăng qua chuyện chống phao rồi cho tới bầu thanh lọc.

Chi tiết nào là ko nằm trong Ma-nhê-tô của khối hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm:

Xem thêm: she has read interesting book

A

Nam châm

B

Cuộn WN

C

Cuộn WĐK

D

Cuộn W1

Hệ thống tấn công lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm dùng mối cung cấp năng lượng điện nào?

A

Acquy

B

Máy vạc điện

C

Bộ phân tách năng lượng điện

D

Động cơ điện

Các hãng xe tay ga lúc bấy giờ dùng khối hệ thống nhiên liệu nào là ?

A

Xăng tự động chảy.

B

Phun xăng.

C

Dùng Bộ độ trung khí.

D

Phun xăng hoặc sử dụng Bộ độ trung khí.

Ở xe pháo máy sử dụng Bộ độ trung khí, không tồn tại thành phần nào?

A

Bơm xăng.

B

Bầu thanh lọc xăng

C

Bộ chế trung khí.

D

Bầu thanh lọc khí

Đầu thừng nào là được dẫn nối cho tới bugi động cơ?

A

Đầu thừng W1.

B

Đầu thừng WĐK

C

Đầu thừng WN.

D

Đầu thừng W2.

Sơ vật khối khối hệ thống phun xăng bao gồm bao nhiêu khối ?

A

8 khối

B

4 khối

C

6 khối

D

10 khối

Đâu ko cần là cụ thể của khối hệ thống tấn công lửa?

A

Tụ năng lượng điện CT

B

Máy đổi mới áp tấn công lửa

C

Thanh kéo

D

Ma-nhê-tô

Trong khối hệ thống nhiên liệu sử dụng Bộ độ trung khí, xăng được kể từ chống phao được bú mớm vô họng khuếch giã là do:

A

Vận tốc khí bên trên họng khuếch giã to hơn bên trên chống phao

B

Áp suất bên trên họng khuếch giã nhỏ rộng lớn bên trên chống phao

C

Vận tốc khí bên trên họng khuếch giã nhỏ rộng lớn bên trên chống phao.

D

Áp suất bên trên họng khuếch giã to hơn bên trên chống phao

Sức năng lượng điện động xuất hiện tại ở cuộn thừng W2 lúc nào ?

A

Tụ CT chính thức hấp thụ năng lượng điện.

B

Tụ CT chính thức phóng năng lượng điện.

C

Tụ CT vừa vặn hấp thụ lênh láng.

D

Rôto manheto cù.

Bugi vạc tia lửa năng lượng điện khi nào?

A

Cực G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

B

Tụ CT chính thức hấp thụ và vô cùng G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

C

Tụ CT tiếp tục hấp thụ lênh láng và vô cùng G của ĐĐK được cung cấp năng lượng điện dương.

D

Tụ CT đang được hấp thụ năng lượng điện.

Nhiệm vụ của khối hệ thống cung ứng nhiên liệu và không gian vô mô tơ xăng là:

A

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra bên ngoài.

B

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ theo như đúng đòi hỏi phụ chuyển vận và thải sạch sẽ khí cháy ra bên ngoài.

C

Xem thêm: tây nguyên có sự đối lập với đồng bằng ven biển miền trung về

Cung cung cấp trung khí sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải không gian ra bên ngoài.

D

Cung cung cấp không gian sạch sẽ vô xi lanh của mô tơ và thải khí cháy ra bên ngoài.