hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào

Câu hỏi:

06/06/2020 26,947

C. Van hằng nhiệt

Bạn đang xem: hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào

Đáp án chủ yếu xác

D. Đồng hồ nước báo áp suất dầu

Đáp án: C

Vì khẩn khoản hằng sức nóng ở khối hệ thống làm giảm nhiệt độ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Van đáng tin cậy bơm dầu banh khi:

A. Động cơ thao tác bình thường

B. Khi áp suất dầu bên trên những đàng vượt lên trên vượt số lượng giới hạn mang đến phép

C. Khi sức nóng chừng dầu quá cao giới hạn

D. Luôn mở

Câu 2:

Khi dầu qua loa két làm giảm nhiệt độ dầu thì:

A. Van kiểm soát lượng dầu qua loa két mở

B. Van kiểm soát lượng dầu qua loa két đóng

C. Van đáng tin cậy bơm dầu mở

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 3:

Có bao nhiêu cách thức bôi trơn?

A. 2

B. 3

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt lớp 3

C. 4

D. 5

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Dầu dung dịch trơn những mặt phẳng quỷ sát, tiếp sau đó về bên cacte

B. Dầu dung dịch trơn những mặt phẳng quỷ sát, thâm nhập vô mặt phẳng quỷ sát và những cụ thể hùn cụ thể hạ nhiệt chừng.

C. Dầu sau thời điểm thanh lọc tinh khiết cù về bên cacte

D. Dầu dung dịch trơn những mặt phẳng quỷ sát, tiếp sau đó thải đi ra ngoài

Câu 5:

Hệ thống dung dịch trơn đem phần tử nào là sau đây?

A. Cacte dầu

B. Két thực hiện mát

C. Quạt gió

D. Bơm

Câu 6:

Đâu là mặt phẳng quỷ sát?

A. Bề mặt mày xúc tiếp của pit-tông với xilanh

B. Bề mặt mày xúc tiếp của chốt khuỷu với bạc lót

C. Bề mặt mày xúc tiếp của chốt pit-tông với lỗ chốt pit-tông

Xem thêm: văn 8 câu cầu khiến

D. Cả 3 đáp án đều đúng