hệ kín là gì

Định luật bảo toàn động lượng nhập công tác vật lí lớp 10 tuyên bố rằng tổng động lượng của một hệ kín ko thay đổi với ĐK là không tồn tại nước ngoài lực này ứng dụng lên hệ. Vấn đề này Có nghĩa là tổng động lượng nhập một hệ ko thể tự động sinh rời khỏi hoặc thất lạc cút, tuy nhiên nó hoàn toàn có thể truyền kể từ vật này thanh lịch vật không giống.

Bạn đang xem: hệ kín là gì

Định luật bảo toàn động lượng ở trong công tác vật lí lớp 10 chủ thể động lượng.

Trong vật lí, động lượng được khái niệm là tích của lượng và véc tơ vận tốc tức thời của một vật. Định luật bảo toàn động lượng hoàn toàn có thể được dùng nhằm phân tách hàng loạt những tương tác vật lí, ví dụ như va vấp va trong số những vật thể, vận động của thương hiệu lửa và sinh hoạt của mô tơ.

Ví dụ, nhập một vụ va vấp va trực diện thân thích nhì xe hơi, tấp tểnh luật bảo toàn động lượng hoàn toàn có thể được dùng nhằm xác lập vận tốc và lực va vấp va vấp. phẳng cơ hội biết lượng và véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi trước lúc va vấp va vấp, hoàn toàn có thể tính được véc tơ vận tốc tức thời và lực va vấp va vấp.

Định luật bảo toàn động lượng

Đối với hệ kín, động lượng của hệ được bảo toàn (động lượng của hệ những vật trước biến đổi cố va vấp va vấp, đạn nổ … vì chưng động lượng của hệ những vật sau biến đổi cố va vấp va vấp, đạn nổ …)

Điều khiếu nại vận dụng tấp tểnh luật bảo toàn động lượng

 • Định luật bảo toàn động lượng chỉ được vận dụng đích thị mang đến tình huống hệ kín hoặc hệ cô lập
 • Hệ kín (hệ cô lập): là hệ tuy nhiên những vật nhập hệ chỉ tương tác cùng nhau, ko tương tác với bên phía ngoài hoặc tổ hợp lực ứng dụng lên hệ vì chưng 0.
 • Trường thích hợp đạn nổ: Khi đạn nổ, tích điện vật sinh rời khỏi to hơn thật nhiều đối với lực tương tác bên phía ngoài nên tao tạm thời xem là nước ngoài lực ứng dụng nhập hệ vì chưng 0 → hoàn toàn có thể vận dụng tấp tểnh luật bảo toàn động lượng

Ví dụ về hệ nhì vật được xem là hệ kín

Va va vấp đàn hồi, va vấp va mượt, bảo toàn động lượng

HÍnh: nhì vật vận động bên trên phương ngang Chịu đựng ứng dụng của trọng tải và phản lực tuy nhiên thích hợp những lực ứng dụng lên hệ vì chưng ko.

Xem thêm: nh3 ra al(oh)3

Công thức bảo toàn động lượng mang đến hệ nhì vật va vấp chạm

\[\vec{p_{1}}+\vec{p_{2}}\] = \[\vec{p’_{1}}+\vec{p’_{2}}\]

\[m_1\vec{v_{1}}+ m_2\vec{v_{2}}\] = \[m_1\vec{v^{/}_{1}}+m_2\vec{v^{/}_{2}}\]

Trong đó:

 • m1; m2: thứu tự là lượng của vật 1, vật 2(kg)
 • \[\vec{v_1}\]; \[\vec{v_2}\]: thứu tự là véc tơ vận tốc tức thời của vật 1, vật 2 trước biến đổi cố (m/s)
 • \[\vec{v^{/}_1}\]; \[\vec{v^{/}_2}\] : thứu tự là véc tơ vận tốc tức thời của vật 1, vật 2 sau biến đổi cố (m/s)
 • \[\vec{p_1}=m_1\vec{v_1}\]; \[\vec{p_2}=m_1\vec{v_2}\]: động lượng của vật 1, vật 2 trước biến đổi cố (kg.m/s)
 • \[\vec{p^{/}_1}=m_1\vec{v^{/}_1}\]; \[\vec{p^{/}_2}=m_1\vec{v^{/}_2}\]: động lượng của vật 1, vật 2 sau biến đổi cố (kg.m/s)

Chuyển động vì chưng phản lực
Chuyển động vì chưng phản lực

Công thức bảo toàn động lượng mang đến vật vận động vì chưng phản lực

\[m.\vec{v}\] = \[m_1\vec{v_{1}}+m_2\vec{v_{2}}\]

Trong đó:

 • m = m1 + m2: lượng lúc đầu của vật (kg)
 • v: véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu của vật (m/s)
 • v1: véc tơ vận tốc tức thời khi sau của vật m1
 • v2: véc tơ vận tốc tức thời khi sau của vật m2

Công thức bên trên vận dụng mang đến ngôi trường hợp: lúc đầu vật sở hữu lượng m, véc tơ vận tốc tức thời là v, sau biến đổi cố xẩy ra (phụt khí, phun đạn …) vật ê bị tách thực hiện nhì vật m1 và mét vuông sao mang đến m1 + mét vuông = m; véc tơ vận tốc tức thời của từng miếng là v1 và v2 ứng.

Xem thêm: c2h4 c2h6