hàm số nào là hàm số chẵn

Để xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10, tất cả chúng ta cần thiết hiểu thế này là hàm số chẵn và hàm số lẻ, kiểu vẽ trang bị thị nhì hàm số tê liệt và công việc xét tính chẵn lẻ của hàm số. Cùng VUIHOC dò xét hiểu vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: hàm số nào là hàm số chẵn

Để xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10, tất cả chúng ta cần thiết hiểu thế này là hàm số chẵn và hàm số lẻ, kiểu vẽ trang bị thị nhì hàm số tê liệt và công việc xét tính chẵn lẻ của hàm số. Cùng VUIHOC dò xét hiểu vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

1. Hàm số chẵn lẻ là gì?

Hàm số chẵn lẻ là 1 trong khái niệm toán học tập cơ bạn dạng vô công tác học tập so với những em học viên lớp 10. Hàm số chẵn lẻ được khái niệm như sau:

Cho hàm số $y=f(x)$ xác lập bên trên miền Q.

 • Hàm số $f(x)$ được gọi là hàm số chẵn nếu như thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

  • Với từng $x\in Q$ => $-x\in Q$

  • $f(-x)=f(x)$, với từng $x\in Q$

 • Hàm số $f(x)$ được gọi là hàm số lẻ nếu như thỏa mãn nhu cầu ĐK sau:

  • Với từng $x\in Q$ => $-x\in Q$

  • $f(-x)=-f(x)$, với từng $x\in Q$

Chú ý: Tập Q thoả mãn ĐK với từng $x\in Q$ thì $-x\in D$ được gọi là 1 trong luyện đối xứng.

2. Đồ thị của hàm số chẵn lẻ

Đồ thị Khi xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 được phân thực hiện 2 tình huống như sau:

 • Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung thực hiện trục đối xứng. 

 • Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc toạ chừng thực hiện tâm đối xứng.

Ví dụ hàm số $y=x^2$ là hàm số chẵn nhận trục tung là trục đối xứng, hàm số y=x là hàm số lẻ nhận gốc toạ chừng thực hiện tâm đối xứng:

Vẽ trang bị thị xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10

Lưu ý: Một số hàm số hoàn toàn có thể ko chẵn cũng ko lẻ, trang bị thị hàm số tê liệt đem dạng như sau:

Đồ thị hàm số ko chẵn ko lẻ - xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10

3. Các bước xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10

Cho hàm số $y=f(x)$ xác lập bên trên luyện Q.

Xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10

Để xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10, những em học viên triển khai theo đòi công việc sau đây:

 • Bước 1: Tìm luyện xác lập Q của hàm số.

 • Bước 2: Kiểm tra tính chẵn lẻ của hàm số:

  • Nếu với từng $x\in Q$ đem $-x\in Q$ thì fake quý phái bước 3.

  • Nếu tồn bên trên $x_0\in Q$ tuy nhiên $-x_0\notin Q$ thì tao Tóm lại hàm số ko chẵn cũng ko lẻ.

 • Bước 3: Xác lăm le $f(-x)$ và đối chiếu với $f(x)$:

  • Nếu $f(-x)=f(x)$: hàm số chẵn.

  • Nếu $f(-x)=-f(x)$: hàm số lẻ.

Ví dụ tại đây sẽ hỗ trợ những em học viên làm rõ rộng lớn về cách thức xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10:

Ví dụ 1: Xét tính chẵn lẻ của hàm số $f(x)=3x^3+2\sqrt[3]{x}$

Hướng dẫn giải:

Ta có: Tập xác lập của hàm số f(x) là $D=\mathbb{R}$

Với từng $x\in \mathbb{R}$, tao đem $-x\in R$ và $f(-x)=3(-x)x^3+2\sqrt[3]{x}=-(3x^3+2\sqrt[3]{x})=-f(x)$

Vậy, $f(x)=3x^3+2\sqrt[3]{x}$ là hàm số lẻ.

Ví dụ 2: Xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 $f(x)=x^4+\sqrt{x^2+1}$

Hướng dẫn giải:

Tập xác lập của hàm số f(x) là $D=\mathbb{R}$

Với từng $x\in \mathbb{R}$ tao đem $-x\in \mathbb{R}$ và $f(x)=(-x)^4+\sqrt{x^2+1}=x^4+\sqrt{x^2+1}=f(x)$

Vậy hàm số $f(x)=x^4+\sqrt{x^2+1}$ là hàm số chẵn.

Ví dụ 3: Xét tính chẵn lẻ của hàm số $f(x)=\sqrt{2+x}+\frac{1}{\sqrt{2-x}}$

Xem thêm: mg s

Hướng dẫn giải:

Điều khiếu nại xác lập của hàm số f(x) là:

Điều khiếu nại xác lập - xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 ví dụ 3

=> Tập xác lập của hàm số: $D=[-2;2)$

Ta có: $x_0=-2\in [-2;2)$ tuy nhiên $-x_0=2\notin [-2;2)$

Vậy $f(x)=\sqrt{2+x}+\frac{1}{\sqrt{2-x}}$ ko chẵn và ko lẻ.

4. Bài luyện xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10

Ở phần này, những em hãy nằm trong VUIHOC vận dụng những lý thuyết đang được trình diễn phía bên trên nhằm thực hành thực tế thực hiện những bài bác luyện xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10.

Câu 1: Xét tính chẵn lẻ của hàm số $y=f(x)=\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{\left | x-1 \right |-\left | 1+x \right |}$

Câu 2: Xét tính chẵn lẻ của hàm số $f(x)=x^4+-4x-2$

Câu 3: Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau:

Xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 - câu 3 tự động luận

Câu 4: Xét tính chẵn lẻ của hàm số $y=x$

Câu 5: Tìm m nhằm hàm số sau là hàm số chẵn:

Tìm m nhằm hàm số chẵn - xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 câu 5 tự động luận

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1:

Giải bài bác luyện xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 - câu 1

Câu 2:

Tập xác lập của hàm số đề bài: D=R

Ta có: 

Giải bài bác luyện xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 - câu 2

Vậy hàm số ko chẵn và ko lẻ.

Câu 3: 

Tập xác lập của hàm số đề bài bác là D=R

Dễ thấy từng $x\in R$ => $-x\in R$

Với từng $x>0$ tao đem $-x<0$ => $f(-x)=-1, f(x)=1 => f(-x)=-f(x)$

Với từng $x<0$ tao đem $-x>0$ => $f(-x)=1, f(x)=-1 => f(-x)=-f(x)$

Và $f(-0)=-f(0)=0$

Do tê liệt với từng x\in R tao đem $f(-x)=-f(x)$

Giải bài bác luyện xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 - câu 3

Câu 4: 

Đặt $y=f(x)=x$

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ => với từng $x\in D$ thì $-x\in D$

Ta có: $f(-x)=-x=x=f(x)$

Vậy hàm số $y=x$ là hàm số chẵn.

Câu 5: 

Giải bài bác luyện xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10 - câu 5

Trên đó là toàn cỗ lý thuyết và tổ hợp những dạng bài bác luyện xét tính chẵn lẻ của hàm số lớp 10. Đây là phần kỹ năng cần thiết vô công tác Toán trung học phổ thông, vậy nên những em học viên nên lưu ý nắm rõ nền tảng và ôn luyện thiệt chất lượng. Để học tập tăng nhiều phần kỹ năng hữu ích Toán lớp 10, Toán trung học phổ thông,... những em truy vấn mamnonvinschool.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với thầy cô VUIHOC tức thì bên trên phía trên nhé!

Xem thêm: zn agno3