hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

Câu hỏi:

12/09/2019 29,359

Bạn đang xem: hai tôn giáo lớn ra đời ở ấn độ là

A. Phật giáo và Ki-tô giáo.

B. Phật giáo và chặn Độ giáo.

Đáp án chủ yếu xác

C. Ki-tô giáo và Hồi giáo.

D. chặn Độ giáo và Hồi giáo.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Tại chặn Độ thành lập 2 tôn giáo rộng lớn là chặn Độ giáo và Phật giáo, chặn Độ giáo thành lập nhập thiên niên kỉ loại nhất trước Công nguyên vẹn, Phật giáo thành lập nhập thế kỉ VI trước Công nguyên vẹn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tỉ lệ ngày càng tăng số lượng dân sinh của châu Á tách đáng chú ý là do

A. đem cư.

B. phân bổ lại dân ở.

C. tiến hành quyết sách số lượng dân sinh plan hóa mái ấm gia đình.

D. hấp dẫn nhập cảnh.

Câu 2:

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít đa phần phân bổ ở

A. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Bắc Á.

D. Khu vực Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 3:

Chủng Môn-gô-lô-it đa phần phân bổ ở điểm nào là sau đây?

Xem thêm: i suddenly remembered that i

A. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Khu vực Đông Nam Á.

D. Khu vực Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Câu 4:

Quốc gia tấp nập dân nhất châu Á là

A. Trung Quốc.

B. Thái Lan.

C. nước ta.

D. chặn Độ.

Câu 5:

Chủng tộc đa phần ở Khu vực Đông Nam Á là

A. Ơ-rô-pê-ô-it.

B. Môn-gô-lô-it.

C. Ô-xtra-lô-it.

D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 6:

Đặc điểm dân ở, xã hội châu Á là

A. Một lục địa tấp nập dân nhất trái đất.

B. Dân cư nằm trong nhiều chủng tộc.

C. Nơi thành lập của những tôn giáo rộng lớn.

D. Tất cả những ý bên trên.

Xem thêm: skill 1 unit 3 lớp 9