hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng

Câu hỏi:

01/10/2019 180,133

A. nằm trong biên chừng, nằm trong tần số.

Bạn đang xem: hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng

B. nằm trong biên chừng, chừng lệch sóng ko thay đổi.

C. nằm trong tần số, nằm trong vận tốc truyền sóng.

D. nằm trong tần số, chừng lệch sóng ko thay đổi.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

+ Hai mối cung cấp phối kết hợp là nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong phương, nằm trong tần số và có tính lệch sóng ko thay đổi bám theo thời hạn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox sở hữu phương trình là u = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo vì chưng s, x đo vì chưng m. Tốc chừng truyền sóng này là

A. 3 m/s.

B. 60 m/s.

C. 6 m/s.

D. 30 m/s.

Câu 2:

Trên một phương truyền sóng sở hữu nhì điểm M và N xa nhau 80 centimet. Sóng truyền theo hướng kể từ M cho tới N với bước sóng là một trong,6 m. Coi biên chừng của sóng ko thay đổi nhập quy trình truyền sóng, thạo phương trình sóng bên trên N là uN = 0,08 cos0,5π(t – 4) (m) thì phương trình sóng bên trên M là:

A. uM = 0,08cos 0,5π(t + 4) (m).

B. uM = 0,08cos 0,5π(t + 0,5) (m).

C. uM = 0,08cos0,5π(t – 1) (m).

D. uM = 0,08cos0,5π(t – 2) (m).

Câu 3:

Điều khiếu nại nhằm nhì sóng gửi gắm sứt sẹo được cùng nhau là nhì sóng

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và hiệu số trộn ko thay đổi bám theo thời hạn.

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

B. hoạt động nằm trong chiều với nằm trong vận tốc.

C. nằm trong biên chừng, nằm trong bước sóng, trộn lúc đầu.

D. nằm trong phương, luôn luôn đi kèm theo cùng nhau.

Câu 4:

Trên một sợi chạc OB căng ngang, nhì đầu thắt chặt và cố định đang sẵn có sóng ngừng với tần số f xác lập. Gọi M, N và P.. là tía điểm bên trên chạc nằm tại cân nặng bằng phương pháp B theo lần lượt là 4 centimet, 6 centimet và 38 centimet. Hình vẽ tế bào miêu tả hình dạng sợi chạc bên trên thời gian t1 (đường 1) và t2 = t1 + (13/12f) (đường 2). Tại thời gian t1, li chừng của thành phần chạc ở N vì chưng biên chừng của thành phần chạc ở M và vận tốc của thành phần chạc ở M là 60 cm/s. Tại thời gian t2, véc tơ vận tốc tức thời của thành phần chạc ở P.. là

A. 203 (cm/s).

B. 0 (cm/s).

C. –60 (cm/s).

D. 60 (cm/s).

Câu 5:

Một chạc đàn sở hữu chiều lâu năm 70 centimet, khi gảy nó phân phát đi ra âm cơ bạn dạng sở hữu tần số f. Người đùa bấm phím đàn cho tới chạc cộc lại nhằm nó phân phát đi ra âm mới nhất sở hữu họa âm bậc 3 với tần số 3,5f. Chiều lâu năm của chạc còn sót lại là

A. 60 centimet.

B. 30 centimet.

C. 10 centimet.

D. 20 centimet.

Câu 6:

Một ống sáo lâu năm 0,6 m được bịt kín một đầu một đầu nhằm hở. Cho rằng véc tơ vận tốc tức thời truyền âm nhập không gian là 300 m/s. Hai tần số nằm trong tận hưởng thấp nhất lúc thổi nhập ống sáo là

A. 125 Hz và 250 Hz.

B. 125 Hz và 375 Hz.

C. 250 Hz và 750 Hz.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

D. 250Hz và 500Hz.