hai kim loại đều thuộc nhóm 2a trong bảng tuần hoàn là

Câu hỏi:

13/08/2019 61,810

A. Ca, Ba

Bạn đang xem: hai kim loại đều thuộc nhóm 2a trong bảng tuần hoàn là

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án A

Hai sắt kẽm kim loại đều nằm trong group IIA vô bảng tuần trả là Ca, Ba

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại này tại đây sở hữu tính khử mạnh nhất?

A. Cu.

B. Fe.

C. Mg.

D. Al.

Câu 2:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là

A. Mg, Cu, Zn, Al.

B. Cu, Zn, Al, Mg.

C. Cu, Mg, Zn, Al.

D. Al, Zn, Mg, Cu.

Câu 3:

Kim loại này tại đây sở hữu tính khử yếu ớt nhất?

A. Ag.

B. Al.

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

C. Fe.

D. Cu.

Câu 4:

Dãy sắt kẽm kim loại bị thụ động vô axit HNO3 đặc, nguội là:

A. Fe, Al, Cu.

B. Fe, Al, Ag.

C. Fe, Zn, Cr.

D. Fe, Al, Cr.

Câu 5:

Kim loại sở hữu tính khử mạnh mẽ nhất, vô số những đáp án sau:

A. Na.

B. Li.

C. K.

D. Cs.

Câu 6:

Phương pháp cộng đồng nhằm pha chế sắt kẽm kim loại Na, Ca, Al vô công nghiệp lúc này là

A. Nhiệt luyện.

B. thủy luyện.

C. năng lượng điện phân giá chảy.

D. năng lượng điện phân dung dịch

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào