hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

Câu hỏi:

28/05/2020 83,121

Hai năng lượng điện điểm đều nhau đặt điều vô chân ko xa nhau chừng một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân mật bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân mật nhì năng lượng điện ê bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân mật bọn chúng là:

Bạn đang xem: hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

B. r2 = 1,6 (cm)

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: B

Hướng dẫn:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào trong 1 năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhõm. Điện tích tiếp tục gửi động:

A. dọc từ chiều của lối mức độ năng lượng điện trường

B. trái hướng lối mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với lối mức độ năng lượng điện trường

D. bám theo một hành trình bất kỳ

Câu 2:

Mối tương tác thân mật hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Câu 3:

Khoảng cơ hội thân mật một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân mật bọn chúng là:

A. lực hít với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

C. lực hít với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu thốn êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được tăng những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được tăng êlectron

Câu 5:

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), đặt điều bên trên nhì đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh vày 8 (cm) vô bầu không khí. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch chuyển kể từ điểm A tới điểm B vô năng lượng điện ngôi trường, nó nhận được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân mật nhì điểm A, B là:

A. U = 0,trăng tròn (V).

B. U = 0,trăng tròn (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: unit 9 a first aid course

D. U = 200 (V).