h2 + al2o3

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

6 H0 - 6 e- 6 HI (Oxidation)

Xem thêm: hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình

2 AlIII + 6 e- 2 Al0 (Reduktion)

Xem thêm: toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

H2 ist ein Reduktionsmittel, Al2O3 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • Al2O3
  • Namen: Aluminiumoxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Korund (Mineral) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Tonerde Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Weißer, geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2
  • Namen: Molekularer Wasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Diwasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, H2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07

Produkte:

 • Al
  • Namen: Aluminium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Al Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
 • H2O