glucozơ agno3

avatar

Bạn đang xem: glucozơ agno3

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án:

Giải mến quá trình giải:

imagerotate

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem thêm: si ra na2sio3

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

Phương trình hóa học:

$C_6H_{12}O_6 + 2AgNO_3/NH_3+ H_2O →  HOCH_2(CHOH)_4COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3$

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

3 vote

2k6 nhập cuộc ngay lập tức Group Zalo share tư liệu ôn thi đua và tương hỗ học tập tập

Xem thêm: cao + naoh