glixerol cuoh2

Phản ứng Glixerol + Cu(OH)2 hoặc C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 tạo nên phức màu xanh lá cây thẫm nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập dượt sở hữu tương quan về Glixerol sở hữu câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: glixerol cuoh2

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ C3H5(OH)3 tính năng với Cu(OH)2

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2C3H5OH2O2Cu + 2H2O

Phản ứng này nằm trong loại phản xạ thế H của group OH ancol.

Phản ứng còn hoàn toàn có thể được trình diễn vì chưng công thức cấu trúc như sau:

Glixerol + Cu(OH)2 | C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

2. Hiện tượng của phản xạ C3H5(OH)3 tính năng với Cu(OH)2

- Có phức màu xanh lá cây thẫm xuất hiện; phức là C3H5OH2O2Cu

3. Cách tổ chức phản xạ C3H5(OH)3 tính năng với Cu(OH)2

- Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH 10% vô ống thử sở hữu chứa chấp CuSO4 5%, thấy kết tủa Cu(OH)2 xuất hiện tại.

- Tiếp tục cho tới glixerol vô ống thử, nhấp lên xuống nhẹ nhàng và để ý hiện tượng kỳ lạ xẩy ra.

4. Mở rộng lớn về phản xạ thế H của group OH ancol (Phản ứng tượng trưng của ancol)

- Tính hóa học công cộng của ancol tính năng với sắt kẽm kim loại kiềm:

Ví dụ:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Tổng quát:

+ Với ancol đơn chức:

2ROH + 2Na → 2RONa + H2

+ Với ancol nhiều chức:

2R(OH)x + 2xNa → 2R(ONa)x + xH2

- Tính hóa học đặc thù của glixerol hòa tan Cu(OH)2

Ví dụ:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Không chỉ glixerol, những ancol nhiều chức sở hữu những group – OH ngay lập tức kề cũng đều có đặc điểm này.

⇒ Phản ứng này dùng làm phân biệt ancol đơn chức với ancol nhiều chức sở hữu những group - OH cạnh nhau vô phân tử.

Glixerol + Cu(OH)2 | C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1:13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải tỏa 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3OH.

B. C2H5OH.

C. C3H6(OH)2.

D. C3H5(OH)3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Đặt công thức của ancol là R(OH)n.

Phương trình phản xạ :

2R(OH)n + 2Na 2R(ONa)n + nH2 (1)

mol: 13,8R+17n13,8R+17n.n2

Theo (1) và fake thiết tao sở hữu :

nH2=13,8R+17n.n2=5,0422,4=0,225 R=41n3n=3R=41

Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là C3H5(OH)3.

Câu 2:Cho 30,4 gam lếu láo thích hợp bao gồm glixerol và một rượu đơn chức, no A phản xạ với Na thì nhận được 8,96 lít khí (đktc). Nếu cho tới lếu láo thích hợp bên trên tính năng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9,8 gam Cu(OH)2. Công thức của A là

A. C2H5OH.

B. C3H7OH.

C. CH3OH.

D. C4H9OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Theo fake thiết tao sở hữu :

nH2=8,9622,4=0,4 mol; nCu(OH)2=9,898=0,1 mol.

Đặt công thức phân tử của ancol đơn chức A là ROH

Phương trình phản xạ :

C3H5(OH)3 + 3Na C3H5(ONa)3 + 32H2 (1)

mol: x 1,5x

ROH + Na RONa + 12H2 (2)

mol: nó 0,5y

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Theo (3) tao thấy nC3H5(OH)3=2.nCu(OH)2=0,2 molx=0,2.

Mặt không giống tổng số mol khí H2 là :1,5x + 0,5y = 0,4 nó = 0,2

Ta sở hữu phương trình : 92.0,2 + (R+17).0,2 = 30,4 R= 43 (R : C3H7- ).

Vậy công thức của A là C3H7OH.

Câu 3: Ancol X Lúc phản xạ với Na cho tới số mol H2 tạo ra trở nên ngay số mol ancol nhập cuộc phản xạ. X là hóa học nào là trong những hóa học sau đây :

A. metanol B. etanol C. etylen glicol D. grixerol

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Đặt công thức tổng quát tháo của X: R(OH)n

R(OH)n + nNa → R(ONa)n + n2H2

X tính năng với Na cho tới số mol H2 tạo ra trở nên ngay số mol ancol → n = 2. X là ancol 2 chức.

Vậy chỉ mất etylen glicol thỏa mãn nhu cầu.

Câu 4:Phản ứng nào là tại đây không xảy ra:

A. C2H5OH + CH3COOH B. C2H5OH + HBr

C. C2H5OH + O2 D. C2H5OH + NaOH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

C2H5OH không tồn tại tính axit, ko phản xạ với NaOH.

2C2H5ONa + H2 (2)

Theo phương trình (1), (2) và fake thiết tao sở hữu :

nH2=12(nC2H5OH+nH2O)=21,615lít.

Câu 5: Cho 15,6 gam lếu láo thích hợp nhì ancol (rượu) đơn chức, tiếp nối nhau vô sản phẩm đồng đẳng tính năng không còn với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol này đó là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH và C3H7OH

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Xem thêm: k2s hcl

Đặt công thức khoảng của nhì ancol là

Phản ứng hóa học:

R¯OH + Na → R¯ONa + 12H2

sít dụng toan luật bảo toàn lượng cho tới phản xạ, tao có:

mR¯OH+mNa=mR¯ONa+mH2

=> mH2=15,6+9,224,5=0,3gam,nH2=0,15mol

=> nR¯OH=0,3, R¯+17=15,60,3=52R¯=35

Ta thấy 29 < R¯ < 43 => Hai ancol là : C2H5OH và C3H7OH

Câu 6:Có nhì thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho 6 gam ancol, mạch hở, đơn chức A tác dụng với m gam Na, thu được 0,075 gam H2

Thí nghiệm 2: Cho 6 gam ancol, mạch hở, đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, thu được ko cho tới 0,1 gam H2.

A có công thức là

A. CH3OH.

B. C2H5OH.

C. C3H7OH.

D. C4H7OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Cùng lượng ancol phản xạ tuy nhiên ở thử nghiệm 2 thu được rất nhiều khí H2 rộng lớn, chứng minh ở thử nghiệm 1 ancol còn dư, Na phản xạ không còn.

Tại thử nghiệm 2 lượng Na người sử dụng gấp rất nhiều lần ở thử nghiệm 1 tuy nhiên lượng H2 nhận được ở thử nghiệm 2 nhỏ rộng lớn gấp đôi lượng H2 ở thử nghiệm 1, chứng minh ở thử nghiệm 2 Na dư, ancol phản xạ không còn.

Đặt công thức phân tử của ancol là ROH, phương trình phản xạ :

2ROH + 2Na 2RONa + H2 (1)

Thí nghiệm 1: 0,075 0,0375 : mol

Thí nghiệm 2: 2x < 0,1 x < 0,05 : mol

Vì ở thử nghiệm 1 ancol dư nên số mol ancol > 0,075, suy rời khỏi lượng mol của ancol < 60,075=80gam/mol. Tại thử nghiệm 2 số mol H2 nhận được ko cho tới 0,05 nên số mol ancol < 0,1, suy rời khỏi lượng mol của ancol > 60,1=60gam/mol. Vậy địa thế căn cứ vô những phương án tao suy ra sức thức phân tử của ancol là C4H7OH (M = 72 gam/mol).

Câu 7:Thực hiện tại phản xạ tách nước một rượu đơn chức X ở ĐK tương thích. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học cơ học Y sở hữu tỉ khối so với X là 37/23. Công thức phân tử của X là

A. CH3OH.

B. C3H7OH.

C. C4H9OH.

D. C2H5OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

MYMX>1 nên đó là phản xạ tách nước tạo ra ete.

Đặt công thức phân tử của ancol X là ROH.

Phương trình phản xạ :

2ROH ROR + H2O

Y là ROR. Theo fake thiết tao sở hữu :

MYMX=37232R+16R+17=3723R=29R: C2H5

Vậy ancol X là C2H5OH.

Câu 8:Đun 1 mol lếu láo thích hợp C2H5OH và C4H9OH (tỉ lệ mol ứng là 3:2) với H2SO4 quánh ở 140oC nhận được m gam ete, biết hiệu suất phản xạ của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40%. Giá trị của m là

A. 24,48 gam.

B. 28,4 gam.

C. 19,04 gam.

D. 23,72 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Theo fake thiết tao thấy số mol những ancol nhập cuộc phản xạ là :

nC2H5OH=1.35.60%=0,36 mol; nC4H9OH=1.25.40%=0,16 mol.

Tổng số mol nhì ancol nhập cuộc phản xạ là 0,36 + 0,16 = 0,52 mol.

Đặt công thức khoảng của nhì ancol là : R¯OH

Phương trình phản xạ :

2R¯OH to, xt R¯OR¯ + H2O (1)

mol: 0,52 → 0,26

sít dụng toan luật bảo toàn lượng tao sở hữu :

mete=mR¯OHmH2O=0,36.46+0,16.740,26.18=23,72 gam.

Câu 9:Đun rét một rượu (ancol) đơn chức X với hỗn hợp HSO4 quánh vô ĐK nhiệt độ phỏng tương thích sinh rời khỏi hóa học cơ học Y, tỉ khối khá của X đối với Y là 1 trong,6428. Công thức phân tử của X là

A. C3H8O.

B. C2H6O.

C. CH4O.

D. C4H8O

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

MXMY>1 nên đó là phản xạ tách 1 phân tử nước từ là một phân tử ancol.

Gọi lượng phân tử của ancol X là M thì lượng phân tử của Y là M – 18.

Theo fake thiết tao sở hữu :

MM18=1,6428M=46 . Vậy ancol X là C2H5OH.

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn a gam lếu láo thích hợp nhì rượu no, đơn chức liên tục vô sản phẩm đồng đẳng nhận được 3,584 lít CO2 ở đktc và 3,96gam H2O. Tính a và xác lập CTPT của những rượu

A. 3,32 gam ; CH3OH và C2H5OH.

B. 4,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH

C. 2,32 gam ; C3H7OH và C4H9OH.

D. 3,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Gọi n¯ là số vẹn toàn tử C khoảng và x là tổng số mol của nhì rượu.

CnH2n+1OH + 3n¯2O2n¯ CO2 + (n¯+1) H2O

mol: x → n¯x → (n¯+1)x

nCO2=n¯.x=3,58422,4=0,16 mol (1)

nH2O=(n¯+1)x=3,9618=0,22 mol (2)

Từ (1) và (2) giải rời khỏi x = 0,06 và n¯ = 2,67.

Ta có: a = (14n¯ + 18).x = (14.2,67) + 18.0,06 = 3,32gam.

n¯ = 2,67=> nhì ancol là C2H5OHC3H7OH

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Cu(OH)2 → CuO + H2O
 • Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
 • Cu(OH)2 + CH3CHO → CH3COOH + Cu2O ↓ + H2O
 • Cu(OH)2 + HCHO → HCOOH + Cu2O ↓ + H2O
 • 2Cu(OH)2 + HCOOH → CO2 + Cu2O ↓ + 4H2O
 • Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu
 • Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O
 • Cu(OH)2 + C12H22O11 → [C12H21O11]2Cu + H2O
 • Cu(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp

Xem thêm: fe + h2so4 loãng dư