giới hạn của dãy số lớp 11

Bình chọn:

Bạn đang xem: giới hạn của dãy số lớp 11

4.2 bên trên 185 phiếu

Lý thuyết về số lượng giới hạn của mặt hàng số.

Cấp số nhân lùi vô hạn là cung cấp số nhân vô hạn sở hữu công bội q vừa lòng |q|

Xem cụ thể

Câu chất vấn 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải thắc mắc 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho mặt hàng số (un) với...

Xem tiếng giải

Câu chất vấn 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải thắc mắc 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11. Có nhiều tờ giấy má ông chồng nhau, từng tờ sở hữu bề dày là 0,1 milimet...

Xem tiếng giải

Bài 1 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài bác 1 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Có 1 kilogam hóa học phóng xạ ô nhiễm và độc hại.

Xem tiếng giải

Bài 2 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài bác 2 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng lim ...

Xem tiếng giải

Bài 4 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài bác 4 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Để trang trí cho tới căn hộ chung cư cao cấp của tớ, chú loài chuột Mickey ra quyết định tô color một miếng bìa hình vuông vắn cạnh vày 1.

Xem tiếng giải

Bài 5 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài bác 5 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính tổng S

Xem tiếng giải

Bài 6 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài bác 6 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho số thập phân vô hạn tuần trả a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết lách a bên dưới dạng một phân số.

Xem tiếng giải

Bài 7 trang 122 sgk đại số 11

Tính những số lượng giới hạn sau:

Xem tiếng giải

Bài 8 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính những giới hạn:

Xem tiếng giải