giải các phương trình sau

Bài ghi chép Cách giải phương trình tích với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách giải phương trình tích.

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

A. Phương pháp giải

Để giải phương trình tích, tớ vận dụng công thức: A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

Bạn đang xem: giải các phương trình sau

Ta giải nhị phương trình A(x) = 0 và B(x) = 0, rồi lấy toàn bộ những nghiệm của bọn chúng.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải những phương trình sau:

Quảng cáo

a) (x + 1)(3x – 3) = 0

b) (2x + 4)(x + 3) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Vậy phương trình đang được mang lại đem tập luyện nghiệm là S ={-1; 1}

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Vậy phương trình đang được mang lại đem tập luyện nghiệm là S ={-2; -3}

Ví dụ 2: Giải những phương trình sau:

a) (4x - 10)(x2 + 2) = 0

b) (x - 4)(15 - 3x) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Ví dụ 3: Giải những phương trình sau:

Quảng cáo

a, (x - 5)(3 - 2x)(3x + 4) = 0

b, (x – 1)(x +2)(x - 3)(x + 4)(x – 5) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Ví dụ 4: Giải những phương trình sau:

a, (x – 2)(3x + 5) = (2x - 4)(x +1)

b, (2x - 1)2 = 49

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Vậy phương trình đang được mang lại đem tập luyện nghiệm là S ={-3; 2}

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Vậy phương trình đang được mang lại đem tập luyện nghiệm là S ={-3; 4}

C. Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Nghiệm của phương trình (x – 3)(2x + 5) = 0 là

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án: C

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Bài 2: Tập nghiệm của phương trình (5x – 10)(8 - 2x) = 0 là

 A. S = { 2; - 5}

 B. S = { -2; 5}

 C. S = { 2; - 4}

 D. S = { 2; 4}.

Lời giải:

Đáp án: D

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Vậy phương trình đem tập luyện nghiệm S = { 2; 4}.

Bài 3: Tập nghiệm của phương trình (7x – 3)(x2 + 4) = 0 là

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án: A

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Bài 4: Phương trình (9 – 3x)(15 + 3x) = 0 đem tập luyện nghiệm là:

 A. S= { 3}

 B. S = { 3; 5}

 C. S = { -5; 3}

 D. { -5; - 3}

Lời giải:

Đáp án: C

(9 – 3x)(15 + 3x) = 0 ⇔ 9 - 3x = 0 hoặc 15+ 3x = 0 ⇔ -3x = -9 hoặc 3x = -15

⇔ x = 3 hoặc x = -5

Vậy phương trình đem nhị nghiệm x = - 5 và x = 3.

Bài 5: Tập nghiệm của phương trình (2x + 5)(x – 4) = (x – 5)(4 – x) là

 A. S = { -2; 4; 5}

 B. S = { 0; 4}

 C. S = { 0; 5 }

 D. S = { 4; 5}

Lời giải:

Xem thêm: chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

Đáp án: B

Ta có: (2x + 5)(x – 4) = (x – 5)(4 – x)

⇔ (2x + 5)(x – 4) - (x – 5)(4 – x) = 0

⇔ (2x + 5)(x – 4) + (x – 5)(x – 4) = 0

⇔ (x – 4)(2x + 5 + x – 5) = 0⇔ (x – 4)3x = 0

⇔ 3x = 0 hoặc x – 4 = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 4

Vậy phương trình đem nhị nghiệm x = 0 và x = 4.

Bài 6: Giải những phương trình sau:

a, (x – 3)(2x + 1) = 0

b, (3x + 4)(5 – x) = 0

Lời giải:

a, (x – 3)(2x + 1) = 0 ⇔ x – 3 = 0 hoặc 2x + 1 = 0

⇔ x = 3 hoặc 2x = -1 ⇔ x = 3 hoặc x = -1/2

Vậy phương trình đem nhị nghiệm x = -1/2 và x = 3.

b, (3x + 4)(5 – x) = 0 ⇔ 3x +4 = 0 hoặc 5 - x = 0 ⇔ 3x = -4 hoặc –x = -5

⇔ x = -4/3 hoặc x = 5

Vậy phương trình đem nhị nghiệm x = -4/3 và x = 5.

Bài 7: Giải những phương trình sau:

a, (2x - 1)(x – 3)(3x + 7) = 0

b, x2 – 9 = (x - 3)(2x – 3)

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Bài 8: Giải những phương trình sau:

a, 16x2 – 8x + 1 = 4(x + 3)(4x – 1)

b, (x + 2)2 = 9(x2 – 4x + 4)

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Bài 9: Giải những phương trình sau:

a,(9x2 – 4)(x + 1) = (3x + 2)(x2 - 1)

b, x4 + x3 + x + 1 = 0

Lời giải:

a, (9x2 – 4)(x + 1) = (3x + 2)(x2 - 1)

⇔ (3x – 2)(3x + 2)(x + 1) - (3x + 2)(x - 1)(x + 1) = 0

⇔(3x+ 2)(x + 1)(3x – 2 – x + 1) = 0

⇔ (3x + 2)(x + 1)(2x – 1) = 0

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

b, x4 + x3 + x + 1 = 0 ⇔ (x4 + x3) + (x + 1) = 0

⇔ x3 (x + 1) + (x + 1) = 0 ⇔ (x + 1)(x3 + 1) = 0

⇔(x + 1) (x + 1)(x2 – x + 1) = 0

⇔ (x + 1)2(x2 – x + 1) = 0

⇔ x + 1 = 0 (vì x2 – x + 1 > 0 với từng x)

⇔ x = -1

Vậy phương trình đang được mang lại mang trong mình 1 nghiệm x = -1.

Bài 10: Giải những phương trình sau:

a, (x2 + x)2 + 4(x2 + x) = 0

b, (x – 1)(x – 3)(x + 5)(x + 7) = 0

Lời giải:

a, (x2 + x)2 + 4(x2 + x) = 0

⇔ (x2 + x)(x2 + x + 4) = 0

⇔ x(x + 1)(x2 + x + 4) = 0

⇔ x = 0 hoặc x + 1 = 0 (vì x2 + x + 4 > 0 với từng x)

⇔ x = 0 hoặc x = -1

Vậy phương trình đang được mang lại đem nhị nghiệm x = 0, x = -1.

b, (x – 1)(x – 3)(x + 5)(x + 7) = 0

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, đem đáp án

Vậy tập luyện nghiệm của phương trình là S = { -7;-5;1;3}

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 8 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Cách giải phương trình chứa chấp ẩn ở hình mẫu rất rất hoặc, đem đáp án
 • Cách xác lập số nghiệm của một phương trình rất rất hoặc, đem đáp án
 • Cách chứng tỏ nhị phương trình tương tự rất rất hoặc, đem đáp án
 • Cách giải câu hỏi bằng phương pháp lập phương trình rất rất hay: Bài toán đối chiếu, thêm thắt bớt

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập luyện Toán 8
 • Giải sách bài bác tập luyện Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài tập luyện Toán lớp 8 đem điều giải chi tiết đem không hề thiếu Lý thuyết và những dạng bài bác đem điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học