feo + h2so4

Phản ứng lão hóa khử của FeO thuộc tính với H2SO4 đặc

Phản ứng FeO + H2SO4:

Bạn đang xem: feo + h2so4

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Cân bởi vì phương trình

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Ta có:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

FeO + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2↑ + 2H2O

FeSO4 + H2SO4 → Fe(HSO4)2

Fe(HSO4)2 + H2O → FeSO4 + H3O+ + HSO4

FeSO4 + H2O → Fe(OH)2 + HSO4

phản ứng feo h2so4 → fe2so43 so2 h2o công thức tính chất

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nhân với thông số hợp lý và phải chăng tớ với phương trình cân nặng bằng:

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Điều khiếu nại phản ứng

Không với ĐK đặc trưng. Tuy nhiên, nhằm tăng vận tốc phản xạ, rất có thể dùng hỗn hợp H2SO4 quánh rét.

Cách tổ chức phản ứng

Cho FeO vô hỗn hợp H2SO

Cách tổ chức phản xạ cho tới FeO thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Cho FeO thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh rét.

Hiện tượng Hóa học

Khi cho tới FeO thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và với khí hương thơm hắc lưu hoàng đioxit bay đi ra.

Tính hóa chất của FeO

Các phù hợp hóa học Fe (II) với tất cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, tự trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở nên ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của phù hợp hóa học Fe (II) là tính khử. Các phù hợp hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên phù hợp hóa học Fe (III). FeO là một trong oxit bazơ, ngoại giả, tự với số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian ngoan => FeO với tính khử và tính lão hóa.

FeO là một trong oxit bazơ và với đặc thù khử và oxi hóa

Tính hóa học khử:

FeO với kỹ năng khử những hóa học với tính lão hóa mạnh như HNO3, H2SO4 quánh và O2 sẽ tạo đi ra thành phầm Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3 và NO2 ứng.

Tính hóa học oxi hóa:

FeO cũng có thể có kỹ năng bị lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh như H2, CO và Al sẽ tạo đi ra thành phầm Fe.

Bài tập dượt vận dụng:

Câu 1:

Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn vô hỗn hợp H2SO4 quánh rét, sau phản xạ kết đốc nhận được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Tính lượng sắt kẽm kim loại A.

Để tính lượng sắt kẽm kim loại A, tớ cần thiết dò xét số mol của khí SO2 sinh đi ra trải qua thể tích và đktc của khí, tiếp sau đó vận dụng phương trình phản xạ chất hóa học nhằm tính số mol sắt kẽm kim loại A đang được phản xạ. Cuối nằm trong, lượng của sắt kẽm kim loại A rất có thể được xem bằng phương pháp nhân số mol sắt kẽm kim loại A với lượng mol của chính nó.

Theo phương trình phản xạ, tớ có:

2A + 3H2SO4 → A2SO4 + 3SO2 + 3H2O

Theo bại liệt, 2 mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ với 3 mol của H2SO4 sinh đi ra 3 mol SO2. Vậy, số mol của SO2 sinh đi ra là:

n(SO2) = V(P.T) / Vđktc = 6,72 / 22,4 = 0,3 (mol)

Do bại liệt, số mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ là:

n(A) = 2/3 x n(SO2) = 0,2 (mol)

Khối lượng của sắt kẽm kim loại A là:

m(A) = n(A) x M(A) = 0,2 x M(A)

Với M(A) là lượng mol của sắt kẽm kim loại A. Do chưa chắc chắn sắt kẽm kim loại A là gì nên ko thể tính đúng đắn lượng của chính nó.

Câu 2:

Hòa tan một oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.
Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần bởi vì nhau:

 • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu vô thấy tan đi ra và cho tới hỗn hợp làm nên màu xanh
 • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 vô thấy bị thất lạc color.

Oxit Fe là:

 • A. FeO.
 • B. Fe3O4.
 • C. Fe2O3.
 • D. FeO hoặc Fe2O3.

Đáp án: B
Dung dịch X phản xạ được với Cu → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe3+
Dung dịch X phản xạ với KMnO4 → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe2+
Vậy oxit Fe với công thức Fe3O4.

Câu 3:

Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp X.
Chia X thực hiện 3 phần:

 1. Thêm NaOH dư vô phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài bầu không khí.
 2. Cho bột Cu vô phần 2.
 3. Sục Cl2 vô phần 3.

Xem thêm: n2 + o2

Trong những quy trình bên trên với số phản xạ oxi hoá – khử là:

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 5.

Đáp án: C

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những thành phần không giống, vô dung lượng cacbon rung rinh kể từ 2 – 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một số trong những thành phần không giống, vô dung lượng cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một số trong những thành phần không giống, vô dung lượng cacbon rung rinh kể từ 2 – 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một số trong những thành phần không giống, vô dung lượng cacbon rung rinh to hơn 5%.

Đáp án: A

Câu 5:

Thực hiện nay những thực nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt thừng Fe vào phía trong bình khí Cl2 dư

(2) Cho Sắt vô hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

(3) Cho Fe vô hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Số thực nghiệm dẫn đến muối hạt Fe(II) là:

Đáp án C

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Bài toán tương quan cho tới phản xạ lão hóa khử

Đề bài xích đòi hỏi tính lượng kẽm (Zn) với vô hỗn hợp lúc biết lượng hỗn hợp tăng sau khoản thời gian thêm thắt kẽm và Fe (II) sunfat (FeSO4) vô hỗn hợp chứa chấp Fe (III) sunfat (Fe2(SO4)3). Để giải quyết và xử lý vấn đề này, tớ cần dùng quá trình sau:

Bước 1:

Tính số mol của Fe2(SO4)3 được dẫn đến kể từ phản xạ ban đầu:

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

Bước 2:

Tính số mol của Fe3+ vô hỗn hợp thuở đầu kể từ số mol Fe2(SO4)3:

nFe3+ = 0,12 mol

Bước 3:

Xác tấp tểnh số mol của kẽm (Zn) kể từ phản ứng:

nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Bước 4:

Tính số mol của Fe sinh đi ra vô phản ứng:

Đặt số mol Fe sinh đi ra là x mol, tớ có:

nZn (2) = x mol

Bước 5:

Tính lượng kẽm vô dung dịch:

Miêu miêu tả lượng hỗn hợp tăng sau khoản thời gian thêm thắt kẽm và Fe (II) sunfat:

m hỗn hợp tăng = mZn – mFe = 4,26 g

Nguồn tham ô khảo:https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric

Xem thêm: nh3 +cuo