fe + hno3 loãng dư

Trong công tác học tập hóa lớp 10, tất cả chúng ta thường trông thấy xuất hiện tại nội dung bài học kinh nghiệm như : Cân bởi vì phản xạ lão hóa khử lớp 10, đặc thù Hóa học tập của Al và đặc thù chất hóa học HNO3…..và sở hữu những dạng bài xích tập dượt như viết lách phương trình phản xạ tiếp tục cân đối. Sau phía trên Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục trả lời và phía kéo theo chúng ta cơ hội viết lách phương trình hóa học Fe + HNO3 loãng, Mời chúng ta nằm trong theo đòi dõi.

Viết phương trình phản xạ chất hóa học :

Bạn đang xem: fe + hno3 loãng dư

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cách cân đối phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
Xác quyết định số lão hóa của những yếu tố thay cho đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3+ N+2O + H2O

cân bởi vì pt

Vậy tao sở hữu phương trình: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Điều khiếu nại phản xạ : Dung dịch HNO3 loãng dư.

Cách tiến hành phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại Fe ứng dụng với hỗn hợp axit nitric tao thấy xuất hiện Kim loại tan dần dần tạo nên trở thành hỗn hợp gold color nâu và khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian bay đi ra.

Thông tin tưởng tăng :

Fe ứng dụng với axit nitric loãng → những thành phầm khử của HNO3 rất có thể sở hữu là NH4NO3; N2O; NO; N2;…

Fe

Tính Hóa chất của sắt:

– Sắt là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử tầm, tùy từng những hóa học lão hóa nhưng mà Fe rất có thể bị lão hóa lên nút +2 hoặc +3.

Fe → Fe2+ + 2e

Fe → Fe3+ + 3e

1. Tác dụng với phi kim

a. Tác dụng với lưu huỳnh

tác dụng với S

b. Tác dụng với oxi

với oxi

c. Tác dụng với clo

clo

2. Tác dụng với axit

a.Tác dụng với hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

Xem thêm: so2+cl2

b. Với những axit HNO3, H2SO4 đặc

tác dụng với axit

Fe + 4HNO3 l → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Với HNO3 quánh, nguội; H2SO4 quánh, nguội: Fe bị thụ động hóa.

3. Tác dụng với hỗn hợp muối

– Fe đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi hỗn hợp muối hạt của chúng:

Fe+ CuSO4 → FeSO4 + Cu

Chú ý:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Ag+ dư + Fe2+ → Fe3+ + Ag

Ví dụ :

Ví dụ 1: Cho 5,6 g Fe ứng dụng với HNO3 loãng dư nhận được khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian. Tính thể tích khí bay đi ra ở đktc?

A. 22,4 lít B. 11,2 lít C. 2,24 lít D. 5,6 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

nNO = nFe = 0,1 mol ⇒ VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Ví dụ 2: Cho sắt kẽm kim loại Fe ứng dụng với HNO3 loãng nhận được hóa học khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian. Phương trình phản xạ xẩy ra là:

A. Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

B. Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

C. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

D. 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Nội dung cần thiết tìm hiểu hiểu :

Xem thêm: cao + naoh

  • FeO + HNO3
  • Fe3O4 + HNO3